Jak chronić powietrze?

 Plik Plik

Henryk Mercik, członek Zarządu Województwa Śląskiego, przyjął delegację Kraju Morawsko-Śląskiego na czele z wicehejtman Jarmilą Uvírovą. Tematem rozmów była jakość powietrza i sposoby jej poprawy

„Temat jakości powietrza jest dla nas bardzo ważny. Tej zimy już kilkakrotnie zdarzało się, że powietrze było fatalnej jakości. Strach nawet okna otwierać. Niezbędna w tym temacie jest jak najszersza współpraca i współdziałanie“ – stwierdził Henryk Mercik.

„Smog nie uznaje ani granic krajów ani poszczególnych regionów. Ochrona powietrza dotryczy nas wszystkich. Musimy poszukiwać wspólnych mianowników i rozwiązań“ – dodała Jarmila Uvírova.

Henryk Mercik zapoznał gości z południa z projektem konsultowanej obecnie uchwały antysmogowej, która będzie procedowana przez Sejmik Województa Śląskiego. Z kolei w Czechach od stycznia bieżącego roku możliwe jest przeprowadzanie kontroli palenisk lokalnych.

Poruszono również temat projektu i-AIR Region, który stawia sobie za cel polepszenie jakości życia mieszkańców regionu poprzez poprawę poszczególnych komponentów środowiska naturalnego, a także trwającego Programu Współpracy Czesko-Polskiej – jako przykładów wspólnych działań.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik