Edukacja antysmogowa – konkurs

 Plik Plik

Zarząd Województwa ogłosił otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiegowdziedzinie edukacji publicznej, z uwzględnieniem polityki antysmogowej, które będą realizowane w 2017 roku. Na realizację zadania przeznaczono kwotę 54 000 zł.

„Działania, jakie podejmujemy w walce ze smogiem, są wielopłaszczyznowe. Najważniejsza jest jednak kwestia świadomości i edukacji, szczególnie najmłodszych mieszkańców regionu. Od początku partnerem naszych działaniach są podmioty obszaru trzeciego sektora, które są najbliżej ludzi i które są autorami ciekawych inicjatyw. Dlatego też zachęcam – włączajmy się w działania, które uzmysłowią zagrożenia niską emisją” – mówi marszałek Wojciech Saługa.

Celem konkursu jest wspomaganie rozwoju oraz uzdolnień dzieci i młodzieży poprzez działania edukacyjne, z uwzględnieniem polityki antysmogowej, w tym:

  • organizowanie lub uczestnictwo w olimpiadach i konkursach tematycznych, wystawach, warsztatach,
  • tworzenie programów edukacyjnych,
  • wydawanie niskonakładowych i niekomercyjnych publikacji, nagrań fonograficznych i audiowizualnych.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia ofert w ramach konkursu są organizacje pozarządowe działające w obszarze edukacji, kościoły i związki wyznaniowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe.

Oferty dotyczące zadań realizowanych do 30 listopada 2017 r. należy składać do 24 marca 2017 r. do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46 lub Międzywydziałowego Zespołu Zadaniowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40 lub w Częstochowie przy ul. Sobieskiego 7.

Linki do stron zewnętrznych
Szczegółowe informacje o konkursie