Smog pod specjalnym nadzorem

 Plik Plik

Komisja Europejska i Bank Światowy, w ramach projektu „Catching-up regions”, pomogą samorządowi województwa śląskiego w walce o czyste powietrze. Powstaje zespół roboczy. Śląskie odwiedzą międzynarodowi specjaliści

Projekt „Catching-up regions” (wcześniej Lagging Regions – Regiony Słabiej Rozwinięte) ma charakter badawczy i doradczy. Skierowany jest do słabiej rozwiniętych regionów UE. Składa się z dwóch modułów: analitycznego, którego celem jest określenie czynników spowalniających procesy rozwojowe, oraz doradczego, którego z kolei zadaniem jest określenie i wdrożenie w wybranych obszarach działań, które przyczynią się do zwiększenia skuteczności instrumentów polityki spójności w osiąganiu zakładanych celów rozwojowych.

Do tej pory w projekcie brały udział dwa województwa: świętokrzyskie i podkarpackie. Krajowi i zagraniczni fachowcy doradzali głównie w takich kwestiach jak rozwijanie współpracy pomiędzy nauką i biznesem, wspieranie szkolnictwa zawodowego, rozwijanie lokalnej przedsiębiorczości i ułatwienie rozpoczynania działalności gospodarczej.

Już w tym roku z inicjatywą włączenia się do tych zadań wyszło województwo małopolskie i śląskie. Tutaj wspólnym mianownikiem są kłopoty z czystym powietrzem i dobraniem efektywnych i jak najszerszych sposobów walki ze smogiem.

„Od początku prac nad uchwałą antysmogową Sejmiku Województwa Śląskiego powtarzałem, że to nie może być jedna inicjatywa. Że konieczne są rozwiązania ogólnokrajowe. Bardzo przydatna może okazać się pomoc międzynarodowa, z której teraz właśnie zaczynamy w tej kwestii korzystać” – uważa marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.

W przyszłym tygodniu (10-11.07) eksperci Banku Światowego odwiedzą Śląskie. Wstępny plan wizyty zakłada wizytę w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego, w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz w trzech wytypowanych miastach. Wstępnie zaproponowano Katowice, Częstochowę oraz Rybnik.

Wcześniej – 29 czerwca, w warszawskiej siedzibie polskiego oddziału Banku Światowego, spotkał się Komitet Sterujący projektu „Catching-up regions”. Zaproszono również przedstawicieli komisji Europejskiej. Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz zainteresowanych województw: podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i śląskiego.

Zaprezentowano pełną analizę badanego problemu, czyli problemów z czystym powietrzem w Małopolskim i Śląskim. Jako jedno z niezbędnych do podjęcia działań wytypowano termomodernizację budynków jednorodzinnych.

Ustalono, że w projekt muszą zaangażować się samorządy lokalne. Same założenia projektu muszą być dopasowane do realiów naszych gospodarstw domowych, przede wszystkim pod kątem możliwości finansowych. Tutaj akcentowano konieczność podjęcia konkretnych działań rynkowych. System dotacji nie jest zły, ale nie gwarantuje ciągłości działań przez lata – co w przypadku smogu jest wymagane. Podkreślono, że jakiekolwiek działania w tej mierze muszą być poprzedzone dogłębną analizą.

Komitet Sterujący określił czas trwania projektu na 9 miesięcy – do marca 2018 r. Istotna jest polityka Banku Światowego w tym względzie, który zwyczajowo inicjuje działania w danym projekcie, ale potem bardzo szybko chce oddać jego realizację w ręce samych beneficjentów – gospodarzy regionu.

Kolejne posiedzenie Komitetu Sterującego projektu „Catching-up regions” wyznaczono na wrzesień br. Do tego czasu powinna zakończyć się cała część diagnostyczna w postaci stosownego raportu. Ten odpowie na takie pytania, jakie działania podjąć w pierwszej kolejności i czy w realizację projektu angażować Komisję Europejską.