Jak osiągnąć wymagane ustawowo poziomy odzysku i recyklingu?

Plik Plik

Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne z zakresu sprawozdawczości z gospodarowania odpadami komunalnymi.

Urząd Marszałkowski we współpracy ze Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów zaprasza przedstawicieli gmin i przedsiębiorstw odbierających odpady komunalne na spotkanie konsultacyjne z zakresu sprawozdawczości z gospodarowania odpadami komunalnymi.

W tym roku podczas spotkania zostaną też omówione cele, które należy osiągnąć w gospodarce odpadami komunalnymi w kontekście sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami województwa śląskiego.

14 lutego 2018 r. (środa) odbędzie się spotkanie konsultacyjne dot. realizacji celów w gospodarce odpadami komunalnymi oraz sporządzania sprawozdań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. Spotkanie odbędzie się w Katowicach w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego, ul. Dąbrowskiego 23, sala kolumnowa – półpiętro) o godzinie 9.30

W przypadku bardzo dużego zainteresowania konsultacjami, przekraczającego liczbę miejsc, organizatorzy przewidują dodatkowe spotkanie w lutym br. w Katowicach (po zakończeniu ferii zimowych). Osobą odpowiedzialną w kwestiach organizacyjnych w biurze Śląskiego Związku Gmin i Powiatów jest p. Dominika Tkocz – st. specjalista ds. komunikacji i szkoleń (adres e–mail: dtkocz@silesia.org.pl, tel. stacjonarny (32) 609 03 58).

Załączniki
Program spotkania [PDF 554,8kB]

Linki do stron zewnętrznych
Zgłoszenie udziału