Agenda wydarzenia

 graf. UMWS graf. UMWS

Dzień 1 - Poniedziałek, 22 XI 2021:

 • 09:30 – 10:00 Rejestracja uczestników
 • 10:00 – 11:00 Sesja inauguracyjna (1.0)
 • 11:00 – 11:30 Przerwa
 • 11:30 – 13:00 Sesja nr 1 (1.1; 2.1) / Warsztaty i sesja networkingowa dla samorządów / Wydarzenie towarzyszące: prelekcja i pokaz filmu "Kraina miodu"
 • 13:00 – 13:50 Lunch
 • 13:50 – 14:50 Sesja nr 2 (1.2; 2.2) / CLIMATE-CON Small Talks
 • 14:50 – 15:05 Przerwa
 • 15:05 – 16:05 Sesja nr 3 (1.3; 2.3)  / CLIMATE-CON Small Talks

Dzień 2 - Wtorek, 23 XI 2021:

 • 09:00 – 09:30 Rejestracja uczestników
 • 09:30 – 10:45 Sesja nr 4 (1.4; 2.4 ) / Warsztaty i sesja networkingowa dla uczniów
 • 10:45 – 11:00 Przerwa
 • 11:00 – 12:00 Sesja nr 5 (1.5; 2.5) / Warsztaty i sesja networkingowa dla uczniów / Wydarzenie towarzyszące: prelekcja i pokaz filmu "Planeta 2.0"
 • 12:00 – 12:45 Lunch
 • 12:45 – 13:45 Sesja nr 6 (1.6; 2.6) / Warsztaty i sesja networkingowa dla uczniów
 • 13:45 – 14:00 Przerwa
 • 14:00 – 15:00 Sesja nr 7 (1.7; 2.7)
 • 15:00 – 15:15 Podsumowanie i zakończenie wydarzenia

Zakres sesji tematycznych:

„Gdybyśmy chcieli zbudować budynek, na którego ostatnim piętrze moglibyśmy oddychać świeżym powietrzem, niezależnie od warunków, musiałby mieć ponad 100 metrów wysokości” – wyjaśnił fizyk z AGH, współautor badań dr inż. Jakub Bartyzel. Temat jakości powietrza i smogu od wielu lat jest znacznym problemem w wielu miastach i regionach dlatego też warto ustalić punkt w którym się znajdujemy, wskazać jakie działania są już podejmowane na wielu poziomach oraz wyzwania wymagające działania w perspektywie 2030 i 2050 roku. Ta sesja rozpocznie wydarzenie.
• Działania na rzecz czystego powietrza na wielu poziomach.
• Jakie wyzwania stoją przed regionami i miastami do 2030 i 2050 roku
• Czyste powietrze w miastach i regionach – gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy w tym w kontekście pakietu Fit for 55?
• Dobre praktyki podejmowane w regionach w ramach programu LIFE – przykład działań podejmowanych w Małopolsce, Województwie Śląskim oraz Kraju Morawsko-Śląskim,
• Dobre praktyki samorządów w radzeniu sobie ze smogiem
• Możliwości i zakres wsparcia w ramach instrumentu finansowego LIFE
• Instrumenty krajowe (NFOŚiGW) i regionalne (FESL 2021-2027) na rzecz poprawy jakości powietrza i środowiska
• Wsparcie organizacji filantropijnych na rzecz czystego powietrza oraz konkursy dla gmin
• Zielone inwestycje finansowane przez Europejski Bank Inwestycyjny
• Energochłonność budynków
• Urządzenia i technologie dla budynków
• Rozwiązania systemowe dla budynków inteligentnych
• Nowoczesne systemy ciepłownicze
• Zbiornik Goczałkowice jako przykład gospodarowania wodą według zasad zrównoważonego rozwoju
• Projekt Climate Change AI, czyli szanse i zagrożenia związane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w trosce o ochronę powietrza
• EkoGoczałkowice – działania CSR kształtujące postawy proekologiczne wśród pokolenia alfa
• Jak zmarnowane jedzenie wpływa na klimat i środowisko?
• Marnowanie jedzenia – jak rozwiązać ten problem? Czy ustawa o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności coś zmieniła?
• Aplikacje na telefon i technologiczne rozwiązania służące zmniejszeniu poziomu marnowania żywności.
• Rośliny jako element ekosystemu poprawy jakości powietrza w miastach i regionach
• Znaczenie terenów zieleni miejskiej w przeciwdziałaniu zanieczyszczeniu smogiem
• Pożary lasów a zmiany klimatu. Skutki dla jakości powietrza
• Innowacyjne rozwiązania służące poprawie jakości powietrza i możliwe do wdrożenia na szerszą skalę: mapy termowizyjne, okna i murale antysmogowe
• Technologiczne rozwiązania inicjowane w Strefach i Parkach Technologicznych
• Dlaczego sektor rolniczy jest ważny dla klimatu oraz jakie działania są aktualnie podejmowane na obszarach rolnych.
• Emisyjność nawożenia upraw w Polsce
• Amoniak jako bezwęglowe paliwo dla silników maszyn rolnych
• Czy są możliwe działania lub projekty systemowe z udziałem 80 gmin? Założenia i cele projektu
• Co jest ważne z perspektywy samorządu, subregionu, partnera zagranicznego, eksperta i koordynatora w zintegrowanym projekcie LIFE dot. poprawy jakości powietrza
• Co to jest ślad węglowy i po co go mierzyć w miastach?
• Które branże generują największy ślad węglowy i jak go zmniejszać?
• Ślad węglowy z budownictwa oraz produkcji materiałów budowlanych.
• Obawy związane ze zmianami klimatu, czyli czym są: lęk klimatyczny, depresja klimatyczna, żałoba klimatyczna i podobne zjawiska?
• Czy smog szkodzi mózgowi? Co wiemy o tym i co zrobić z tą wiedzą?
• Wpływ smogu na zdrowie dzieci, powikłania w czasie ciąży oraz problemy kardiologiczne i alergiczne dorosłych
Po polskich drogach porusza się ponad 20 mln samochodów. Co roku rejestrowanych jest 1,5 mln. Emisje pochodzące z transportu drogowego odpowiadają nawet za 80% zanieczyszczeń powietrza w miastach. Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych daje samorządom nowe narzędzie, które może mieć realny wpływ na poprawę jakości powietrza. Strefy Czystego Transportu mogą także ograniczyć ruch pojazdów w centrach miast, zmieniając ich charakter na bardziej przyjazny mieszkańcom. Na terenie Europy znajduje się około 220 stref niskoemisyjnych. W Polsce powstała na razie tylko jedna, pilotażowa w Krakowie, która bardzo szybko została oprotestowana.
• Strefy czystego transportu – jak je wdrożyć? Dobre praktyki.
• Zeroemisyjny transport publiczny i polityka rowerowa
• Strefy niskoemisyjne w Europie
• Jakie obowiązki nakłada na mieszkańców Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków?
• Skąd pozyskać środki na wymianę źródła ciepła i termomodernizację?
• Czy OZE się opłaca? Projekt „Słoneczna Żywiecczyzna”
• Kontrole w zakresie przestrzegania uchwały antysmogowej – obowiązki mieszkańców

Zakres tematyczny warsztatów:

„Uchwała antysmogowa i Program Ochrony Powietrza na Śląsku - poprawna sprawozdawczość”.
W czasie warsztatów zostanie przedstawiony Program ochrony powietrza dla województwa śląskiego – obowiązek sprawozdawczy jst i jego praktyczne wykonanie, zakres merytoryczny sprawozdania, najczęstsze błędy, pytania i odpowiedzi. „Uchwała antysmogowa” jako element obowiązującego POP – poprawna interpretacja zapisów uchwały istotą realizacji uchwały oraz Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego.
Żyjemy w czasach szczególnych, gdy populacja ludzka wciąż dynamicznie rośnie, wzrost gospodarczy dotyczy coraz większej liczby mieszkańców globu. Przemiany cywilizacyjne są powodem dumy i zadowolenia dla wielu. Człowiek przekształca powierzchnię Ziemi na niespotykaną dotąd skalę. Jednak cena jaką przychodzi nam za to zapłacić jest ogromna. Czarny scenariusz w którym tracimy kontrolę nad klimatem jest możliwy i prawdopodobnie niezbyt odległy. Dziewięć na dziesięć osób w świecie oddycha zanieczyszczonym powietrzem. Warsztat pozwoli uczestnikom, poprzez dyskusję i zabawy, poznać kluczowe zagrożenia dla klimatu i stanu powietrza i określić sposoby naprawy sytuacji.
W czasie warsztatów zajmiemy się następującymi kwestiami:
• co to znaczy, że żyjemy w czasie kryzysu klimatycznego?
• jakie są przyczyny i skutki zmian klimatu? przed jakimi ryzykami stoimy?
• jakie są sukcesy młodych ludzi w zakresie ochrony klimatu? jakie wyzwania? jaka rola do spełnienia?
 co konkretnie mogą zrobić młodzi ludzie i co możesz zrobić Ty, żeby chronić klimat?
Będą obywać się dyskusje, prace w grupach, networking, działania w aplikacjach mobilnych, a przede wszystkim kreatywnie myśleć i pracować, żeby wymyślić jak najwięcej sposobów zaangażowania osób młodych w sprawy klimatu!
Załączniki
Program CLIMATE-CON 2021 do pobrania [PDF 1,3MB]