Aktualizacja „Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego”

 graf. UMWS graf. UMWS
Rozpoczęcie konsultacji społecznych

Zarząd Województwa Śląskiego zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego” przyjętego uchwałą nr VI/21/12/2020 Sejmiku Województwa Śląskiego z 22 czerwca 2020 r. Konsultacje odbędą się w terminie od 21 sierpnia do 11 września 2023 r.

Uwagi do projektu Programu można wnosić:

  • w formie pisemnej - na adres Departamentu Ochrony Środowiska, Ekologii i Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Korfantego 79 w Katowicach lub w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego ul. Ligonia 46 (w godzinach pracy Urzędu),
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: powietrze@slaskie.pl,
  • ustnie do protokołu w siedzibie Departamentu Ochrony Środowiska, Ekologii i Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Korfantego 83 w Katowicach, w godzinach pracy Urzędu, pok. 213.
  • ustnie – podczas spotkań konsultacyjnych.

Zaplanowano także spotkania konsultacyjne, które odbędą się od 1 do 6 września 2023 w następujących lokalizacjach:

  • Częstochowa –1 września 2023 r., godz. 10:00 (Arche Hotel, ul. Oleńki 20),
  • Bielsko-Biała – 4 września 2023 r., godz. 12:00 (Hotel na Błoniach, ul. Pocztowa 39),
  • Katowice – 5 września 2023 r., godz. 10:00 (REVITA PARK, ul. Żelazna 17C),
  • Jastrzębie-Zdroju – 6 września 2023 r., godz. 10:00 (Kompleks Dąbrówka, ul. 1 Maja 49).

Projekt Programu dostępny jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają pracownicy Departamentu Ochrony Środowiska, Ekologii i Opłat Środowiskowych, Tel. +48 32 77 44 879.

           

Linki do stron zewnętrznych
Ogłoszenie o aktualizacji