Bieruń stawia na ekologię

 fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS
5,3 mln zł trafi do Bierunia na poprawę efektywności energetycznej i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej

W uroczystym podpisaniu umowy uczestniczyli marszałek Jakub Chełstowski, wicemarszałek Wojciech Kałuża i burmistrz Bierunia, Krystian Grzesica.

„Zmieniamy oblicze województwa, inwestujemy w rozwój i stawiamy na ekologię. Tego typu przedsięwzięcia wpływają na stan środowiska naturalnego, jakość powietrza, ale i komfort życia mieszkańców. Przed nami proces transformacji energetycznej, wierzę w to, że nasz region będzie przykładem udanej zmiany i wzorem dla innych, jak inwestować w ekologiczne źródła energii” – podkreślał marszałek Jakub Chełstowski.

„Cieszymy się z każdego takiego projektu, bo zmienia otoczenie i jakość życia mieszkańców. To są budynki użyteczności publicznej, to ważne, że samorząd wyznacza trendy w tym zakresie. Jestem przekonany, że w nowej perspektywie unijnej tych projektów będzie jeszcze więcej” – tłumaczył wicemarszałek Wojciech Kałuża.

W ramach projektu zmodernizowane zostaną budynki użyteczności publicznej w Bieruniu:

 • budynek socjalny, mieszczący mieszkania komunalne i dom dziennego pobytu osób starszych przy ul. Chemików 139,
 • budynek przedszkola mieszczący się przy ul. Kamiennej 17,
 • budynek Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z oddziałami byłego Gimnazjum nr 2 im. św. Walentego,
 • budynek zlokalizowany przy ul. Warszawskiej 292.

„Ten projekt to nasze oczko w głowie. Dzięki takim projektom poprawi się jakość powietrza nie tylko w Bieruniu, ale i całym regionie, ale by tak się stało musi ich być więcej. W naszym przypadku są to różnorodne budynki, przedszkole, szkoła, a także budynek socjalny, czyli pełne spektrum zadowolonych mieszkańców” – mówił burmistrz Krystian Grzesica.

Projekt obejmuje swoim zakresem również budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany przy ul. Wawelskiej 31 w Bieruniu, w którym mieszkania udostępniane są na szczególnych warunkach.

Realizacja projektu wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego dzięki ograniczeniu emisji dwutlenku węgla, tlenku azotu, tlenku siarki oraz innych pyłów do atmosfery. Dzięki tym działaniom budynki zostaną ocieplone, zmniejszą się koszty utrzymania budynków oraz poprawi się jakość środowiska naturalnego.

Całkowita wartość projektu to 7,1 mln zł, a kwota dofinansowania z funduszy europejskich to ponad 5,3 mln zł.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS