CLIMATE-CON 2023

 graf. UMWS graf. UMWS
Śląski Konwent Klimatyczny

W dniach 11 i 12 października br., Stadion Śląski w Chorzowie ponownie stanie się areną dyskusji i debat dotyczących ochrony powietrza, środowiska i klimatu. W tych dniach odbędzie się druga edycja Śląskiego Konwentu Klimatycznego CLIMATE-CON 2023 - Regiony dla klimatu. Uczestnicy wydarzenia będą mieli okazję dowiedzieć się o najważniejszych wyzwaniach klimatycznych przed jakimi stoją zarówno województwo śląskie, jak i cała Polska.

W trakcie 2 dni wydarzenia zaplanowano 28 paneli dyskusyjnych, w których udział weźmie ponad 90 prelegentów. Sesje tematyczne oraz warsztaty będą odbywać się aż w 5 salach jednocześnie. W programie wydarzenia uwzględniono 2 sesje tematyczne: „Młodzież dla klimatu” (sesja skierowana do młodzieży śląskich szkół) oraz „Nauka dla klimatu” (sesja skierowana do studentów śląskich uczelni). W agendzie wydarzenia zaplanowano także blok tematyczny dotyczący ograniczenia niskiej emisji w sektorze transportu, składający się z 6 paneli dyskusyjnych oraz warsztatów dla gmin w zakresie projektowania i wdrażania planu zrównoważonej mobilności miejskiej (SUMP).

Zaplanowano także wydarzenia towarzyszące, wśród których znajdzie się m.in. pokaz mody i biżuterii recyklingowej „Ekomoda” oraz wystawa prac pn. „Inspirowane naturą”. Elementem konwentu będzie również wystawa inwestycji proekologicznych, która powstała w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej "Bierzemy powietrze pod swoje skrzydła".

CLIMATE-CON 2023 jest także wydarzeniem towarzyszącym w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast, które odbędzie się w dniach 9–12 października 2023 r. w Brukseli. Wydarzenie jest adresowane do szerokiej grupy odbiorców tj. jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, organizacji pozarządowych, środowiska eksperckiego i akademickiego, przedsiębiorców, studentów, młodzieży szkolnej oraz mieszkańców województwa śląskiego.

Wydarzenie stanowić będzie nie tylko podsumowanie prac, jakie województwo śląskie realizuje w zakresie m.in. poprawy jakości powietrza i przeciwdziałaniu zmianom klimatu, ale będzie przede wszystkim przestrzenią do szerokiej dyskusji o tym, jak zmieniać świat w trosce o środowisko naturalne oraz zdrowie i przyszłość mieszkańców.


Rejestracja na wydarzenie

Wydarzenie organizowane jest w ramach projektów zintegrowanych LIFE:
„IP LIFE dla Adaptacji Terenów Pogórniczych” [LIFE-IP COALA]
"Śląskie. Przywracamy błękit". Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego [LIFE-IP AQP-SILESIAN-SKY]
„CLIMATE-CON 2023- Śląski Konwent Klimatyczny” jest również wydarzeniem towarzyszącym w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast, które odbędzie się w dniach 9–12 października 2023 r. w Brukseli.
Patronat nad wydarzeniem objął Hejtman Kraju Morawsko-Śląskiego Jan Krkoška


Linki do stron zewnętrznych
Ezczegółowe informacje o wydarzeniu
Informacje o bloku tematycznym dotyczącym transportu niskoemisyjnego