Czy każdy kocioł powinien posiadać tabliczkę znamionową?

Każdy kocioł c.o. powinien posiadać tabliczkę znamionową. W normie PN-EN 303-5:2012 znajdują się informacje nt. oznakowania kotłów, czyli m.in. jak ma wyglądać tabliczka znamionowa, jakie informacje mają być na niej podane, w którym miejscu kotła powinna być umieszczona, z jakiego materiału może być zrobiona itp. Tabliczkę znamionową na kotle umieszcza producent. W przypadku, gdy producentem jest rzemieślnik, też powinien na swoim produkcie ją zamieścić. Obowiązek montowania tabliczek na kotłach, wraz z doprecyzowaniem, co powinno się na takiej tabliczce znajdować, pojawia się już w normie PN-EN 303-5:2002, a więc można przyjąć, że kotły budowane od roku 2003 powinny być w takie tabliczki wyposażone.

Najważniejsze informacje jakie powinny zostać zamieszczone na tabliczce znamionowej kotła są następujące:

  • nazwa i adres firmy producenta
  • typ kotła, numer seryjny, rok budowy,
  • moc nominalna i zakres mocy dla dozwolonych paliw,
  • klasa kotła dla każdego z dozwolonych paliw,
  • maksymalne dopuszczalne ciśnienie i temperatura,
  • pojemność wodna, zasilanie elektryczne, pobór mocy itp.