Czym kierować się przy wyborze paliwa do mojego kotła?

Przy wyborze paliwa w pierwszej kolejności należy kierować się jego rodzajem określonym w instrukcji urządzenia grzewczego. Klasę węgla oznacza się za pomocą 3-członowego symbolu, np. klasa 22-10-11 oznacza węgiel o wartości opałowej co najmniej 22 000 kJ/kg, zawartości popiołu najwyżej 10% i zawartości siarki najwyżej 1,1%. Należy zwrócić uwagę na charakterystyczne parametry wskazujące na jakość danego paliwa: wartość opałową w stanie roboczym, zawartość popiołu w stanie roboczym oraz zawartość siarki w stanie roboczym.

Wartość opałowa mówi o ilości energii chemicznej zawartej w węglu, możliwej do przekształcenia w ciepło w procesie spalania. Jednostką wartości opałowej jest kJ/kg. Wielkość wartości opałowej zależy przede wszystkim od zawartości w węglu wilgoci i popiołu. Kwalifikowane paliwa węglowe powinny posiadać wartość opałową w stanie roboczym co najmniej 24 000kJ/kg.

Im wyższa zawartość popiołu w paliwie, tym wyższe jego zużycie oraz wyższa emisja pyłów.

Im wyższa zawartość siarki w paliwie, tym więcej okazji do tworzenia kwaśnych deszczy oraz korozji komina.

Producenci węgla i autoryzowani sprzedawcy oferują kwalifikowane paliwa węglowe, które spełniają wszystkie wymagania stawiane paliwom przez producentów urządzeń grzewczych.

Najbezpieczniej jest zaopatrzyć się w paliwo węglowe bezpośrednio u autoryzowanych sprzedawców węgla poszczególnych producentów, w ich sklepach internetowych lub bezpośrednio u producenta.

Nabywane paliwo powinno posiadać świadectwo jakości, które potwierdzi jego pochodzenie oraz charakterystyczne parametry jakościowe.

Należy także pamiętać o zachowaniu paragonu, dowodu potwierdzającego zakup paliwa w razie kontroli.