Dziel się wiedzą o smogu – materiały edukacyjne

Zlikwidowanie problemu smogu wymaga zaangażowania wszystkich mieszkańców województwa.

Razem MOŻEMY zatrzymać smog.

Podziel się ze swoimi bliskimi i znajomymi materiałami edukacyjnymi.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie

Załączniki
Mogę zatrzymać smog - broszura [PDF 9,3MB]
Mogę zatrzymać smog - infografika 1 [PDF 3,8MB]
Mogę zatrzymać smog - infografika 2 [PDF 3,6MB]
Mogę zatrzymać smog - infografika 3 [PDF 3,5MB]
Mogę zatrzymać smog - infografika 4 [PDF 3,6MB]
Mogę zatrzymać smog - infografika 5 [PDF 3,8MB]
Mogę zatrzymać smog - infografika 6 [PDF 3,9MB]
Mogę zatrzymać smog - infografiki do pobrania (.jpg) [ZIP 12,1MB]

Filmy