Fundusze Europejskie 2021-2027

Typ projektu Wsparcie z poziomu regionalnego
Program FESL
Wsparcie z poziomu krajowego
Program FEnIKS
Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkaniowych wraz z instalacją urządzeń OZE oraz wymianą lub modernizacją źródeł ciepła albo podłączeniem do sieci ciepłowniczej/chłodniczej Wielorodzinne budynki mieszkalne inne niż wskazane do wsparcia z poziomu krajowego. W szczególności budynki zamieszkiwane przez osoby zagrożone ubóstwem energetycznym.

Wielorodzinne budynki mieszkalne stanowiące własność Skarbu Państwa / spółek z udziałem SP oraz budynki 

Jednorodzinne budynki mieszkalne jako uzupełnienie wsparcia z Krajowego Planu Odbudowy.

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej wraz z instalacją urządzeń OZE oraz wymianą/modernizacją źródeł ciepła albo podłączeniem do sieci ciepłowniczej lub chłodniczej

Budynki publiczne, których właścicielem jest samorząd terytorialny oraz podległe mu organy i jednostki organizacyjne oraz jednostki (np. szpitale, szkoły, zakłady lecznictwa 

Budynki użyteczności publicznej niezwiązane z administracją rządową (np. budynki parafii, instytucji NGO, niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, niepublicznych placówek oświatowych).

Budynki publiczne, których właścicielem jest administracja rządowa, podległe jej jednostki organizacyjne, w tym państwowe jednostki budżetowe oraz podległe jej organy, uczelnie wyższe, szpitale i przychodnie zarządzane przez administrację centralną/jednostki organizacyjne.

Budynki szkolne objęte rządowym programem 1000 niskoemisyjnych szkół

Poprawa efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach (wraz z audytem) wraz z instalacją urządzeń OZE Małe i mikro przedsiębiorstwa Duże i średnie przedsiębiorstwa

Programy są obecnie w fazie negocjacji z Komisją Europejską, ich zakończenie przewiduje się w II połowie 2022 r. O szczegółach będziemy informować na bieżąco. Projekty dokumentów są dostępne pod poniższymi linkami:

Linki do stron zewnętrznych
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (FESL 2021-2027)
Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS)