Gdzie przekazać próbki popiołu do badania?

W trakcie szkoleń zorganizowanych przez Województwo Śląskie w listopadzie 2018 roku, dotyczących metodyki wykrywania nielegalnego spalania i współspalania odpadów w indywidualnych urządzeniach grzewczych omówiono m.in. wymagania, jakie powinno spełnić laboratorium, do którego zostaną przekazane próbki do badań (próbka popiołu pobrana z popielnika paleniska).

Odpowiednie laboratorium:

  • musi być akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 17025:2005, a zakres akredytacji musi obejmować badania chemiczne i fizykochemiczne odpadów o kodzie 10;
  • musi przedstawić certyfikat akredytacji oraz zakres akredytacji laboratorium;
  • powinno udostępnić pojemniki, do których należy pobrać próbki lub podać wymagania jakie mają one spełnić;
  • powinno wskazać miejsce dostarczenia próbek lub zapewnić odbiór próbek.

Lista laboratoriów akredytowanych, działających na terenie województwa śląskiego*

Nr akredytacji

Nazwa jednostki

AB 081

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
ul. Zamkowa 1
41-803 Zabrze

AB 300

Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze Sp. z o.o.
ul. Rybnicka 6
44-335 Jastrzębie Zdrój

Centrum Badań
ul. Rybnicka 6
44-335 Jastrzębie Zdrój

AB 418

Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o.
ul. Lędzińska 8
43-143 Lędziny

Ośrodek Badań Środowiska i Zagrożeń Naturalnych
ul. Lędzińska 8
43-143 Lędziny

AB 550

Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki „Energopomiar” Sp. z o.o.
ul. Gen. J. Sowińskiego 3
44-100 Gliwice

Zespół Laboratoriów
ul. Gen. J. Sowińskiego 3
44-100 Gliwice

AB 688

TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna
ul Promienna 51
43-603 Jaworzno

Departament Analiz Chemicznych - Laboratorium Centralne
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno

AB 746

Przedsiębiorstwo Badań i Ekspertyz Środowiska "SEPO" Sp. z o.o.
ul. Dworcowa 47
44-190 Knurów

Dział Pomiarowo-Analityczny
ul. Dworcowa 47
44-190 Knurów

AB 1232

SGS Polska Sp. z o.o.
ul. Jana Kazimierza 3
01-248 Warszawa

Laboratorium Środowiskowe
ul. Cieszyńska 52A
43-200 Pszczyna

Ostatnia aktualizacja: 16 stycznia 2019 r.

*Powyższa lista ma charakter otwarty i jest prowadzona dla interesu publicznego. Wszystkie instytucje, które posiadają stosowną akredytację PCA, a nie zostały ujęte w powyższym zestawieniu zapraszamy do kontaktu.

Załączniki
Prezentacja ze szkolenia [PDF 4,4MB]