Informacja o wystąpieniu I poziomu ostrzegania zgodnie z Planem działań krótkoterminowych do końca roku 2018

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach informuje, iż na terenie województwa śląskiego wystąpił I poziom ostrzegania – informacyjny i edukacyjny- kolor żółty (zgodnie z Planem działań krótkoterminowych).

Wystąpienie I poziomu ostrzegania związane jest z przekroczeniami dopuszczalnej częstości 35 dni w roku kalendarzowym dopuszczalnego poziomu stężeń 24 godzinnych pyłu zawieszonego PM10, wynoszącego 50 µg/m3, na niżej wymienionych stanowiskach w strefach, w tym w aglomeracjach:

  • Bielsko-Biała, ul. Kossak-Szczuckiej w dniu 1 marca 2018 roku – strefa Bielsko-Biała miasto;
  • Częstochowa, ul. AK/Jana Pawła II w dniu 7 marca 2018 roku – strefa Częstochowa miasto;
  • Gliwice, ul. Mewy w dniu 6 marca 2018 roku – aglomeracja górnośląska – miasto Gliwice
  • Zabrze, ul. M. Curie-Skłodowskiej w dniu 21 lutego 2018 roku – aglomeracja górnośląska – miasta: Zabrze, Bytom, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Świętochłowice;
  • Dąbrowa Górnicza, ul. Tysiąclecia w dniu 24 lutego 2018 roku - aglomeracja górnośląska - miasto Dąbrowa Górnicza;
  • Sosnowiec ul. Lubelska w dniu 7 marca 2018 roku – aglomeracja górnośląska – miasta: Sosnowiec, Jaworzno;
  • Rybnik, ul. Borki w dniu 1 marca 2018 roku – aglomeracja rybnicko-jastrzębska - miasto Rybnik;
  • Wodzisław Śląski, ul. Gałczyńskiego w dniu 24 lutego 2018 roku – strefa śląska – powiaty: raciborski, wodzisławski, rybnicki;
  • Żywiec, ul. Kopernika w dniu 26 lutego 2018 roku – strefa śląska - powiat żywiecki.

Plan działań krótkoterminowych stanowi część „Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji” przyjętego Uchwała Nr V/47/5/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 grudnia 2017 roku.