Jak uzyskać efekt energetyczny, ekonomiczny i ekologiczny podczas spalania paliw stałych w kotle małej mocy?

 1. Pomyśl o zainwestowaniu w ocieplenie całego budynku, za czym popłyną takie korzyści jak mniejsze zapotrzebowanie na ciepło, a tym samym potrzebna mniejsza moc kotła, mniejsze zużycie paliwa, mniejsze emisje zanieczyszczeń.
 2. Pamiętaj o prawidłowym określeniu zapotrzebowania na ciepło domu. Jest to bardzo istotne, zarówno w przypadku nowo wybudowanego domu, jak i już użytkowanego, gdzie następuje wymiana dotychczasowego źródła ciepła, aby dobrać odpowiednią moc urządzenia grzewczego. Skutkiem źle dobranej mocy kotła jest znaczne obniżenie sprawności kotła, zbyt duże zużycie paliwa, duże straty ciepła, niedopalane paliwo, które będzie dymiło, generując duże ilości sadzy i smoły osiadające na kominie.
 3. Dobierz urządzenie grzewcze, kierując się jego wysoką sprawnością i najniższą emisyjnością. Warto zainwestować w kocioł automatyczny, w którym zastosowane nowoczesne rozwiązania technologiczne pozwalają na ciągłą automatyczną kontrolę dozowania odpowiedniej ilości paliwa oraz powietrza. Urządzenia te zapewniają najlepsze parametry energetyczne i emisyjne, a ponadto są bardzo przyjazne i komfortowe w obsłudze. Jednym słowem wybór takiego rozwiązania jest najbardziej ekonomiczny pod względem finansowym i czasowym, ekologiczny, a także komfortowy. Inwestycja powinna zwrócić się po kilku latach.
 4. Unikaj kotłów określanych jako wielopaliwowe.
  W przypadku spalania paliw stałych bardzo ważne jest zapewnienie odpowiedniej ilości powietrza do ilości spalanego paliwa, co stanowi jeden z warunków prawidłowego przebiegu procesu spalania z jak najmniejszą emisją zanieczyszczeń. Z uwagi na odmienną zawartość części lotnych w węglu, a inną w biomasie, zapotrzebowanie na tlen jest inne, co oznacza, że w tym samym kotle nie można spalać raz węgla, raz biomasy stałej. Zmiana paliwa powoduje zmianę w pracy urządzenia.
 5. Sprawdź dostępność i koszt paliwa dedykowanego do wybranego urządzenia grzewczego. Należy pamiętać, że każdy kocioł spełniający standard emisyjny zgodny z 5 klasą będzie ten standard spełniał wyłącznie wtedy, gdy będzie on pracował na odpowiednich parametrach oraz gdy będzie opalany paliwem  wskazanym w certyfikacie danego urządzenia.
 6. Dostosuj instalację kominową do wybranej instancji grzewczej.

Komin służy nie tylko do odprowadzania spalin, ale także ma istotny wpływ na odpowiednią pracę urządzenia grzewczego. Odpowiada on za dostarczanie i mieszanie powietrza w komorze spalania, szczególnie tam, gdzie nie ma wentylatora wyciągowego. Właściwa praca urządzenia grzewczego zależna jest od dobrze dobranego przekroju komina. Im większa moc kotła, tym większy przekrój, co związane jest z większą objętością spalin. Bardzo ważne jest, aby przed instalacją urządzenia grzewczego zapoznać się z dokumentacją techniczno-ruchową (tzw. DTR), w której znajdują się informacje na temat parametrów komina wymaganych dla danego urządzenia grzewczego.

Niedostateczny ciąg kominowy powoduje:

 • spadek sprawności cieplnej urządzenia grzewczego,
 • nadmierną emisję zanieczyszczeń do atmosfery,
 • zagrożenie dla zdrowia i życia (ulatnianie się tlenku węgla),
 • straty finansowe związane z niedopalonym paliwem.

Za duży ciąg kominowy powoduje:

 • spadek sprawności cieplnej urządzenia na skutek straty ciepła przez wyprowadzenie

podgrzanego nadmiarowego powietrza wraz ze spalinami do komina,

 • nadmierną emisję zanieczyszczeń do atmosfery,
 • zwiększone koszty ogrzewania.