Jeżeli jesteś osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą

 • Zmniejszanie emisji pyłowo-gazowej, w tym tzw. „niskiej emisji”, zwiększenie efektywności energetycznej wytwarzania, przesyłu lub użytkowania energii
 • Wspieranie odnawialnych lub alternatywnych źródeł energii

Program skierowany do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, na potrzeby tej działalności. Nabór jest prowadzony w trybie ciągłym. Okres finansowania wynosi od 4 do 12 lat.

Dofinansowanie wynosi do 90%, a możliwe formy dofinansowania to pożyczki, pożyczki z możliwością umorzenia. Pożyczka może zostać umorzona jeżeli dokonano spłaty przynajmniej 50% zaciągniętej pożyczki, zadanie zostało zrealizowane i rozliczone zgodnie z umową, a założone efekty ekologiczne i rzeczowe zostały osiągnięte. Musi też zostać utrzymana trwałość projektu minimum 5 lat.

Finansowane działania:

 • Wdrażanie projektów nowoczesnych, efektywnych i przyjaznych środowisku układów technologicznych oraz systemów wytwarzania, przesyłu lub użytkowania energii
 • Budowa lub zmiana systemu ogrzewania na bardziej efektywny ekologicznie i energetycznie
 • Budowa i modernizacja systemów redukcji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych
 • Wdrażanie obszarowych programów ograniczenia emisji pyłowo-gazowych
 • Termoizolacja budynków w zakresie wynikającym z audytu energetycznego
 • Instalacje do produkcji paliw niskoemisyjnych lub biopaliw
 • Wymiana autobusów komunikacji miejskiej na autobusy zeroemisyjne oraz pojazdów używanych jako pojazdy uprzywilejowane lub pojazdów służących przeprowadzaniu kontroli bezpieczeństwa, z wprowadzeniem do eksploatacji pojazdów z napędem hybrydowym lub elektrycznym
 • Inwestycje z zakresu ochrony atmosfery, dofinansowane ze środków zagranicznych
 • Budowa infrastruktury ładowania drogowego transportu
Linki do stron zewnętrznych
Szczegóły na stronie WFOŚiGW w Katowicach