Komunikaty o jakości powietrza

Na podstawie „Procedury powiadamiania o jakości powietrza”, będącej częścią „Planu zarządzania kryzysowego województwa śląskiego” w każdym dniu roboczym Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach przesyła do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego powiadomienie o jakości powietrza.

Z aktualnym powiadomieniem można zapoznać się na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach, pod adresem: www.katowice.pios.gov.pl/ (w zakładce „Powiadomienie o aktualnej jakości powietrza”).

Powiadomienia dotyczące jakości powietrza w województwie śląskim można również znaleźć na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, pod adresem: www.katowice.uw.gov.pl/ (w zakładce „Aktualności” > „Ostrzeżenia i raporty WCZK”).

Ponadto prognozę jakości powietrza warto sprawdzać także na stronie www.slaskiesmogstop.pl. Platforma ta wraz z aplikacją Śląskie SMOGSTOP (więcej w zakładce „Aplikacje”) pozwala na dostęp nie tylko do komunikatów o jakości powietrza, ale również komunikatów zdrowotnych, tj. alertów o zagrożeniach i zaleceniach zdrowotnych z zakresu chorób sercowo-naczyniowych, pulmonologicznych, diabetologicznych oraz pediatrycznych.

Linki do stron zewnętrznych
Aktualne powiadomienie o jakości powietrza w województwie śląskim (strona Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach)
System Śląskie SMOGSTOP