Komunikaty zdrowotne

 graf. UMWS graf. UMWS

System prognozowania zdrowotnego to innowacyjne rozwiązanie zastosowane w ramach systemu Śląskie SMOGSTOP opracowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu oraz Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych (projekt InfoSMOG-MED).

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu w oparciu o prowadzone badania na temat wpływu zanieczyszczeń powietrza na choroby w szczególności układu sercowo-naczyniowego, zaprojektowało system prognozujący wzrost ryzyka niepożądanych zdarzeń zdrowotnych w zależności od zanieczyszczenia powietrza. System prognozowania zdrowotnego – funkcjonalność Śląskie SMOGSTOP – uwzględnia zagrożenia dla zdrowia tj.:

  • sercowo-naczyniowe,
  • pulmonologiczne,
  • diabetologiczne,
  • pediatryczne.

Śląskie SMOGSTOP dostarcza użytkownikom m.in. informacji o zagrożeniach i prognozach zagrożeń zdrowotnych powiązanych ze złym stanem powietrza z jednoczesny dostęp do prognoz jakości powietrza. Podstawową informację użytkownik uzyskuje z mapy województwa śląskiego z oznaczonymi miejscami, w których stan jakości powietrza może wpłynąć na wzrost występowania niekorzystnych zdarzeń zdrowotnych - wystąpienie lub zaostrzenie choroby. Informacje te to tzw. komunikaty zdrowotne stanowiące swojego rodzaju instrukcję zachowania/ń minimalizującego/cych skutki zanieczyszczenia powietrza.

Komunikaty zawierają wskazówki dot. uniknięcia niekorzystnych skutków ekspozycji, informacje na temat objawów mogących wskazywać na wystąpienie danego schorzenia oraz sposobów postępowania w takiej sytuacji.

Dodatkowo każdy użytkownik zalogowany (założony profil zdrowotny) otrzymuje możliwość generowania spersonalizowanych komunikatów zdrowotnych dostosowanych do wieku, płci, schorzeń zdrowotnych. Mogą być one dostarczane w postaci maila lub wiadomości PUSH w przeglądarce lub na urządzeniu mobilnym.

Linki do stron zewnętrznych
Więcej na stronie: www.slaskiesmogstop.pl