Lista przedszkoli zainteresowanych udziałem w drugiej edycji kampanii „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech”

fot. pressmaster - stock.adobe.com fot. pressmaster - stock.adobe.com
Zakończył się pierwszy etap naboru

15 czerwca 2020 r. ruszył nabór placówek do II edycji kampanii edukacyjno-informacyjnej „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech”. Zgłoszenia przyjmowane były do 30 czerwca br. W tym czasie 443 przedszkola wyraziły chęć uczestnictwa w kampanii.

Zgodnie z zapisami regulaminu na podstawie przesłanych zgłoszeń została sporządzona wstępna lista placówek przedszkolnych zakwalifikowanych do udziału w kampanii. Obecnie Organizator czeka na nadesłanie przez gminy wniosków o przyznanie pomocy rzeczowej, które będą stanowiły podstawę do sporządzenia listy rankingowej placówek zakwalifikowanych do udziału w kampanii.

Celem kampanii „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech” jest rozwijanie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa śląskiego, w szczególności dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziców w zakresie wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie, zagrożeń wynikających ze złej jakości powietrza, sposobów zapobiegania niskiej emisji i unikania ekspozycji na zanieczyszczenia.

Zgodnie z założeniami projektu do przedszkoli rozdysponowana zostanie pula maksymalnie 1000 szt. oczyszczaczy powietrza.

Wiążącą decyzję w sprawie przyznania Gminie pomocy rzeczowej podejmie Sejmik Województwa Śląskiego w drodze uchwały.

Linki do stron zewnętrznych
Wstępna lista placówek przedszkolnych zakwalifikowanych do udziału w kampanii (korekta z dnia 4.08.2020 r.)
Wstępna lista placówek przedszkolnych zakwalifikowanych do udziału w kampanii (korekta z dnia 21.07.2020 r.)
Wstępna lista placówek przedszkolnych zakwalifikowanych do udziału w kampanii - przed korektą