Lista rankingowa placówek przedszkolnych zakwalifikowanych do udziału w kampanii

graf. UMWS graf. UMWS

19 sierpnia 2020r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął uchwałę w sprawie  zatwierdzenia listy rankingowej placówek przedszkolnych zakwalifikowanych do udziału w kampanii edukacyjno-informacyjnej pn. „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech” – II edycja. Lista rankingowa powstała w wyniku przeprowadzonego naboru, obejmującego etap składania deklaracji udziału w kampanii przez placówki oraz etap wnioskowania o przyznanie pomocy rzeczowej przez gminy. 

Pomoc rzeczowa dla Gmin

31 sierpnia 2020r. Sejmik Województwa Śląskiego przyjął uchwałę w sprawie przyznania pomocy rzeczowej w postaci oczyszczaczy powietrza dla jednostek samorządu terytorialnego

W ramach kampanii oczyszczacze powietrza zostaną przekazane do 449 przedszkoli z terenu 101 gmin województwa śląskiego. Zgodnie z Regulaminem kampanii każde przedszkole ujęte na liście rankingowej otrzyma maksymalnie 2 oczyszczacze powietrza, przy czym liczba urządzeń nie mogła przekraczać liczby sal dydaktycznych w placówce. Łącznie w ramach kampanii przedszkolom zostanie przekazanych 879 sztuk oczyszczaczy powietrza. Planuje się, że urządzenia te zostaną dostarczone do wszystkich placówek jeszcze w tym roku. Dostawa oczyszczaczy powietrza do poszczególnych placówek rozpocznie się po zawarciu umowy dotyczącej udzielenia pomocy rzeczowej gminie stanowiącej organ prowadzący danej placówki. Obecnie trwa proces pozyskiwania od gmin danych niezbędnych do sporządzenia ww. umów.  


Zmiana załącznika do Regulaminu

25 listopada 2020r. uchwałą nr 2738/190/VI/2020r. Zarządu Województwa Śląskiego wprowadza się zmianę w zapisach załącznika nr 3 do Regulaminu kampanii edukacyjno-informacyjnej „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech” – II edycja., tj. w umowie dotyczącej udzielenia pomocy rzeczowej gminie. Zakres zmiany dotyczy terminu dostawy oczyszczaczy powietrza do placówek przedszkolnych zakwalifikowanych do udziału w kampanii. Planuje się, że urządzenia te zostaną dostarczone na początku roku 2021. Aktualny Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Załączniki
Lista rankingowa placówek przedszkolnych zakwalifikowanych do udziału w kampanii [PDF 661,1kB]

Linki do stron zewnętrznych
Uchwala Zarząd Województwa Śląskiego
Sejmik Województwa Śląskiego
Uchwala Zarząd Województwa Śląskiego - zmiana w regulaminie