Materiały edukacyjne - filmy

Robimy pozytywną atmosferę - filmy

Kampania społeczna i edukacyjna w zakresie walki ze smogiem na terenie województwa śląskiego „RO2BIMY POZYTYWNĄ ATMOSFERĘ”.

Kampania koncentruje się wokół poczucia odpowiedzialności i przejmowania inicjatywy w kwestii walki ze smogiem. Pomoże ona uwierzyć mieszkańcom województwa śląskiego w to, że ich rola w walce ze smogiem jest niezwykle istotna. Siła zbiorowego działania to suma indywidualnych kroków podejmowanych dla wspólnego dobra.

Głównymi mediami komunikacji antysmogowej jest internet (w tym media społecznościowe) oraz prasa. W ramach kampanii stworzone zostaną materiały stanowiące kompendia wiedzy, m.in video explainery.

Filmy

Nie dajmy się smogowi

Film animowany dotyczący problematyki zagrożeń dla zdrowia jakie niesie zanieczyszczone powietrze został wyprodukowany ze środków finansowych przeznaczonych na realizację „Programu Profilaktyki Chorób Płuc w Województwie Śląskim na lata 2015-2020”.

Poprzez krótki przekaz i przystępną animowaną formę, film ma dotrzeć do szerokiego grona odbiorców i zwrócić ich uwagę na problem smogu.

Film był emitowany na antenie Telewizji TVS w miesiącach listopad-grudzień 2018 r. oraz promowany poprzez media społecznościowe Telewizji TVS.

W styczniu 2019 r. był jest wyświetlany w pociągach Kolei Śląskich.

Filmy


Mogę zatrzymać smog - filmy

Film edukacyjny „Mogę Zatrzymać smog” zrealizowany w ramach kampanii społeczno-edukacyjnej w zakresie walki ze smogiem na terenie województwa śląskiego.

Bohater filmu - dziennikarz - omawia zagadnienia  dotyczące aktualnego stanu jakości powietrza i przyczyny powstawania zanieczyszczeń, a także wpływu złej jakości powietrza na zdrowie ludzi oraz sposoby walki ze smogiem.

Czas trwania filmu: ok.9 min.

Filmy