Materiały edukacyjne - filmy

Nie dajmy się smogowi

Film animowany dotyczący problematyki zagrożeń dla zdrowia jakie niesie zanieczyszczone powietrze został wyprodukowany ze środków finansowych przeznaczonych na realizację „Programu Profilaktyki Chorób Płuc w Województwie Śląskim na lata 2015-2020”.

Poprzez krótki przekaz i przystępną animowaną formę, film ma dotrzeć do szerokiego grona odbiorców i zwrócić ich uwagę na problem smogu.

Film był emitowany na antenie Telewizji TVS w miesiącach listopad-grudzień 2018 r. oraz promowany poprzez media społecznościowe Telewizji TVS.

W styczniu 2019 r. był jest wyświetlany w pociągach Kolei Śląskich.

Filmy


Mogę zatrzymać smog - filmy

Film edukacyjny „Mogę Zatrzymać smog” zrealizowany w ramach kampanii społeczno-edukacyjnej w zakresie walki ze smogiem na terenie województwa śląskiego.

Bohater filmu - dziennikarz - omawia zagadnienia  dotyczące aktualnego stanu jakości powietrza i przyczyny powstawania zanieczyszczeń, a także wpływu złej jakości powietrza na zdrowie ludzi oraz sposoby walki ze smogiem.

Czas trwania filmu: ok.9 min.

Filmy