NFOŚiGW szkoli kandydatów na energetyków gminnych

Szkolenia Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W styczniu 2019 rozpoczyna się cykl szkoleń dla wskazanych przez gminę pracowników, którzy mają pełnić rolę energetyków gminnych. Pełna nazwa Projektu Doradztwa Energetycznego, to „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.

Projekt realizowany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz Partnerów w 16 regionach na terenie całego kraju (15 WFOŚiGW i UM w Lublinie). Projekt finansowany jest ze środków unijnych (POIiŚ 2014-2020), dlatego wszelka działalność w tym zakresie jest dla odbiorców nieodpłatna.

Jednym z działań Projektu są Szkolenia dla kandydatów na Energetyków Gminnych. Szkolenia te przeznaczone są dla pracowników gmin, którzy mogą pełnić rolę tzw. Energetyków Gminnych. W trakcie szkolenia uczestnicy otrzymują wiedzę z zakresu możliwości ograniczenia zużycia energii, zastosowania OZE na terenie gminy zarówno przez władze gminy, jak i mieszkańców. Szkolenie obejmuje 42 godziny zajęć, podzielone na 3 bloki tematyczne, w trakcie 6 dni.

Zgodnie z planem szkoleń, w woj. śląskim zaplanowano 4 szkolenia w okresie od stycznia do kwietnia. 

W przypadku pytań nt. szczegółów szkoleń w woj. śląskim prosimy o kontakt z zespołem Doradców w WFOŚiGW w Katowicach: doradztwo@wfosigw.katowice.pl

Załączniki
Program szkolenia [PDF 342,5kB]

Linki do stron zewnętrznych
Kontakt: WFOSiGW w Katowicach