Nowy Program Wsparcia Technicznego dla samorządów pomoże przeciwdziałać ubóstwu energetycznemu

 fot. Pok Rie / www.pexels.com fot. Pok Rie / www.pexels.com
Wnioski można składać do 1 marca 2022

Samorządy i organizacje społeczne działające we współpracy z samorządami mogą aplikować po pomoc techniczną i profesjonalne wsparcie związane z ograniczeniem ubóstwa energetycznego.

Europa stoi w obliczu wielkich przemian, które obejmą wiele aspektów życia mieszkańców. Europejski Zielony Ład zakłada, że transformacja będzie sprawiedliwa dla wszystkich, że obywatele i regiony nie zostaną pozostawieni sami sobie.

Tak duże przedsięwzięcie jak transformacja energetyczna musi mieć poparcie społeczne. Dlatego trzeba brać pod uwagę grupy szczególnie wrażliwe, dla których transformacja może stać się zagrożeniem. Mowa tu o gospodarstwach ubogich energetycznie.

Ubóstwo energetyczne jest dla samorządów trudnym zagadnieniem – począwszy od określenia identyfikujących je wskaźników i analizy stanu bieżącego, poprzez zaproponowanie działań, a kończąc na ich skutecznym wdrażaniu i realnej pomocy gospodarstwom domowym dotkniętym tym zjawiskiem. Aby wspomóc samorządy w zakresie przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu, w 2021 roku powołano do życia Centrum Doradcze ds. Ubóstwa Energetycznego (EPAH, Energy Poverty Advisory Hub). Jego zadaniem jest wsparcie jednostek samorządowych w walce z ubóstwem energetycznym oraz przyspieszenie transformacji energetycznej w całej UE.

EPAH zaprasza samorządy lokalne i/lub organizacje działające we współpracy z samorządami ze wszystkich 27 państw członkowskich UE do składania wniosków o pomoc techniczną i przewiduje wsparcie na działania mające na celu przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu. Można otrzymać trwające do 9 miesięcy wsparcie techniczne ekspertów i zespołu EPAH, dostosowane do potrzeb danego samorządu, które ma na celu wypracowanie działań w zakresie zwalczania zjawiska ubóstwa energetycznego. Wnioski można składać online w terminie od 1 lutego do 1 marca 2022 roku.

Linki do stron zewnętrznych
Energy Poverty Advisory Hub (ogłoszenie o konkursie) - eng.
Portal dla Beneficjentów - eng.