O czystym powietrzu w Żywcu

 fot. UMWS fot. UMWS
W Urzędzie Miejskim w Żywcu odbyło się kolejne spotkanie informacyjne dla mieszkańców dotyczące ograniczania niskiej emisji

Podczas spotkania zastępca burmistrza Małgorzata Bieszczad przywitała zebranych mieszkańców oraz przedstawiła zaproszonych prelegentów. Prezentacje wygłosili przedstawiciele: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach –Wioletta Jończyk, Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego –Magdalena Kapuśniak, przedstawiciel Straży Miejskiej w Żywcu – Sławomir Walczak, a także Beskidzkiego Cechu Kominiarzy – Paweł Waszek.

Organizowane spotkania mają na celu przekazanie szczegółowych informacji nt. uchwały antysmogowej dla województwa śląskiego, możliwości otrzymania dofinansowania do wymiany źródła ciepła, kwestii związanych z kontrolą mieszkańców w zakresie realizacji zapisów uchwały antysmogowej oraz bezpiecznego użytkowania przewodów kominowych. Stanowią także okazję do zadawania pytań i dyskusji.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS