Podsumowanie kampanii

Zakończyła się II edycja kampanii edukacyjno-informacyjnej pn. „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech”, która realizowana była od 1 czerwca 2020r. do 30 czerwca 2021r. Celem kampanii było podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa śląskiego, w szczególności dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców i opiekunów w zakresie wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie poprzez przeprowadzenie szeregu aktywności w przedszkolach.

W kampanii wzięło udział 450 placówek przedszkolnych z terenu 101 gmin województwa śląskiego. Każda placówka biorąca udział w projekcie otrzymała wsparcie rzeczowe w postaci oczyszczaczy powietrza oraz materiałów edukacyjno-informacyjnych, tj. tablica informująca o stanie jakości powietrza, plakat, ulotki, zestawy edukacyjne, książki pt. BAJKA O KSIĘCIU I ZŁYM SMOGU. Łącznie do przedszkoli trafiło 879 oczyszczaczy powietrza oraz materiały edukacyjno–informacyjne dla 47 260 dzieci.

Z zastosowaniem otrzymanych materiałów placówki przeprowadziły m.in. zajęcia edukacyjne, przybliżające dzieciom tematykę kampanii – m.in. zanieczyszczeń powietrza i ich wpływu na zdrowie, walki ze smogiem.

Wszelkie działania przeprowadzone w ramach kampanii „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech” przyczyniły się szczególnie do:

  • podniesienia świadomości ekologicznej dzieci w zakresie wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie,
  • zaktywizowania nauczycieli przedszkolnych w zakresie tematyki antysmogowej, zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia powietrza, sposobów zapobiegania niskiej emisji,
  • rozpowszechnienia wiedzy wśród rodziców/opiekunów prawnych o wpływie zanieczyszczonego powietrza na zdrowie w szczególności dzieci, wprowadzenia zwyczaju codziennego sprawdzania jakości powietrza i unikania ekspozycji na zanieczyszczenia, a także uświadomienia korzyści wynikających ze stosowania oczyszczaczy powietrza.

Łączna wartość przedsięwzięcia to 810 647,20 zł, w tym środki własne Samorządu Województwa Śląskiego przeznaczone na zakup oczyszczaczy powietrza to 694 320,00 zł oraz dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 116 327,20 zł.