Projekt „Śląskie. Przywracamy błękit” wkracza w przestrzeń publiczną województwa śląskiego

 Podpisanie umowy. fot. Tomasz Żak / UMWS Podpisanie umowy. fot. Tomasz Żak / UMWS
Województwo Śląskie podpisało umowę na opracowanie i realizację kreatywnej kampanii edukacyjno-informacyjnej dotyczącej poprawy jakości powietrza

Umowę z ramienia Województwa Śląskiego podpisali wicemarszałek Łukasz Czopik oraz członek zarządu Krzysztof Klimosz. Wykonawcę projektu - firmę Aplan Media Sp. z o.o. z Łodzi reprezentowała Anna Zwolińska, dyrektor zarządzająca.

W ramach umowy zrealizowane zostaną m.in.:

 • kampania informacyjna dotycząca kwestii praktycznych, takich jak optymalizacja systemów grzewczych, wykorzystanie technologii OZE, termomodernizacja czy dobór źródła finansowania, której odbiorcami będą przede wszystkim dorośli mieszkańcy województwa śląskiego;
 • kampania świadomościowa i aktywizująca skierowana do dzieci i młodzieży;
 • kampania obejmująca promocję działań realizowanych w ramach projektu oraz osiągniętych efektów.

Aby uzyskać jak najlepszy i najefektywniejszy efekt informacyjny i zarazem edukacyjny, kampania będzie różniła się formą, a także kanałami przekazu. Zaplanowane zostanie szerokie spektrum działań, m.in. wydarzenia specjalne, pikniki, kina plenerowe, działania w internecie oraz przestrzeni miejskiej, konferencje i konkursy. Powstaną elektroniczne i drukowane materiały dla nauczycieli, mieszkańców, samorządów lokalnych oraz mediów.

Kampania edukacyjno-informacyjna odbywać się będzie pod hasłem „Bierzemy powietrze pod swoje skrzydła” i obejmie swoimi działaniami wszystkie 167 gmin Województwa Śląskiego. Działania ma także wspierać powstała w ramach projektu "Śląskie. Przywracamy błękit" sieć 80 ekodoradców gminnych i subregionalnych.

Kampania realizowana w ramach projektu „Śląskie. Przywracamy błękit” będzie trwała do końca 2024 roku. W oparciu o jej wyniki uruchomiona zostanie kolejna kampania, której zadaniem będzie wzmocnienie nawyków i utrwalenie świadomości mieszkańców województwa śląskiego w zakresie jakości powietrza.


Projekt zintegrowany LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego" realizowany jest przy dofinansowaniu z Programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Budżet całego projektu wynosi 76 mln zł.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Podpisanie umowy. fot. Tomasz Żak / UMWS Podpisanie umowy. fot. Tomasz Żak / UMWS Podpisanie umowy. fot. Tomasz Żak / UMWS Podpisanie umowy. fot. Tomasz Żak / UMWS Podpisanie umowy. fot. Tomasz Żak / UMWS Podpisanie umowy. fot. Tomasz Żak / UMWS Podpisanie umowy. fot. Tomasz Żak / UMWS

Linki do stron zewnętrznych
Strona internetowa projektu "Śląskie. Przywracamy błękit "