Razem dla Parku Śląskiego

 fot. Patryk Pyrlik fot. Patryk Pyrlik
W Parku Śląskim zorganizowana została dziś ekologiczno-edukacyjna akcja sadzenia 1327 drzew. Inicjatywa marszałka Jakuba Chełstowskiego jest odpowiedzią na planowaną wycinkę drzew w sąsiedztwie Parku Śląskiego

„Dzisiejsze wydarzenie ma charakter symboliczny. Chcemy pokazać nasze zaangażowanie w ochronę Parku Śląskiego, ale także w ochronę środowiska i przyrody. Park Śląski jest miejscem wyjątkowym i unikatowym nie tylko w skali regonu, ale i kraju, a nawet Europy. Rośnie w nim 2 mln drzew. Chcemy, aby ta bioróżnorodność była tu zachowana. Dlatego konsekwentnie realizujemy zadania w zakresie rewitalizacji Parku, ale także stawiamy na edukację ekologiczną"– powiedział marszałek Jakub Chełstowski.

Marszałek podkreślił także, że celem ochrony Parku powołał Radę Społeczną ds. Parku Śląskiego, która jest organem opiniodawczo – doradczym działającym przy marszałku województwa. Do jej zadań należy rozpoznawanie potrzeb i doradzanie działań rozwojowych Parku, opiniowanie i wspieranie inicjatyw realizowanych na obszarze Parku oraz organizowanie płaszczyzny współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy podmiotami działającymi na rzecz wzmocnienia oferty edukacyjnej, sportowej i rozrywkowej Parku. Zaprosił także samorządowców, naukowców i deweloperów do szerokiej dyskusji w ramach Okrągłego Stołu dla Parku Śląskiego. Marszałek Jakub Chełstowski na bieżąco monitoruje także realizację projektu modernizacji Parku. Systematycznie zwołuje posiedzenia Komitetu Sterujący ds. Modernizacji Parku, który analizuje kolejne etapy rewitalizacji.

W wydarzeniu udział wzięła także członek zarządu województwa Izabela Domogała, która zaznaczyła, że Park Śląski jest „Zielonymi Płucami Śląska”. Podkreśliła, że każde drzewo jest ważne, a granice Parku należy chronić. Drzewa sadzili również poseł na Sejm RP Maria Nowak, radni Sejmiku Województwa Śląskiego, społecznicy, harcerze, przedstawiciele Lasów Państwowych, Nadleśnictwa Katowice, Nadleśnictwa Kobiór i Nadleśnictwa Rudy Raciborskie. Drzewa zostały zasadzone przy Alejach Harcerskich, Alei Klonowej, Gwiazd, Spacerowej i Sportowej. Wielu zainteresowanych mieszkańców i odwiedzających park uczestniczyło w sadzeniu.

Akcje została zorganizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego we współpracy z Generalną Dyrekcją Lasów Państwowych, Parkiem Śląskim, Stadionem Śląskim, Śląskim ZOO, Górnośląskim Parkiem Etnograficznym i Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Patryk Pyrlik fot. Patryk Pyrlik fot. Patryk Pyrlik fot. Patryk Pyrlik fot. Patryk Pyrlik fot. Patryk Pyrlik fot. Patryk Pyrlik fot. Patryk Pyrlik fot. Patryk Pyrlik fot. Patryk Pyrlik fot. Patryk Pyrlik fot. Patryk Pyrlik fot. Patryk Pyrlik fot. Patryk Pyrlik fot. Patryk Pyrlik fot. Patryk Pyrlik fot. Patryk Pyrlik fot. Patryk Pyrlik fot. Patryk Pyrlik fot. Patryk Pyrlik fot. Patryk Pyrlik fot. Patryk Pyrlik fot. Patryk Pyrlik fot. Patryk Pyrlik fot. Patryk Pyrlik fot. Patryk Pyrlik fot. Patryk Pyrlik fot. Patryk Pyrlik fot. Patryk Pyrlik fot. Patryk Pyrlik

Filmy