Rejestracja

 graf. UMWS graf. UMWS

Informacje dotyczące rejestracji:

  1. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
  2. Liczba miejsc jest ograniczona. Organizator przestrzega limitów uczestników związanych z COVID wynikających z przepisów prawa.
  3. Wypełnienie formularza rejestracyjnego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w wydarzeniu.
  4. Uczestnicy którzy zostaną zakwalifikowani do udziału w wydarzeniu, do 24 godzin otrzymają potwierdzenie na wskazany w formularzu adres e-mail.
  5. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń, biorąc pod uwagę dostępną liczbę miejsc i obowiązujące limity uczestników.
  6. Niniejsza rejestracja dotyczy wyłącznie udziału w formie stacjonarnej. Udział on-line w wydarzeniu (transmisja wideo) nie wymaga wcześniejszej rejestracji.

Zarejestruj się
Linki do stron zewnętrznych
Formularz rejestracyjny