Śląskie bez smogu! …i z ekologicznym transportem w Częstochowie!

„Zielona jazda. Dlaczego warto stawiać na ekologiczny transport?” to temat kolejnego warsztatu organizowanego w ramach akcji Śląskiego bez smogu!, który odbędzie się 17 października br. w Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie.

Jak przekonać ludzi, że elektryczne autobusy, tramwaje na baterie, czy ścieżki rowerowe w centrach miast  nie są już odbierane jako ekstrawagancja, ale standard w europejskich miastach? Niezbędna wydaje się skuteczna edukacja i rzetelna informacja, na temat zagrożeń spowodowanych m.in. niską emisją generowaną przez transport spalinowy i działań jakie należy podjąć by ją zminimalizować.

Mieszkańcy subregionu północnego w gronie samorządowców, społeczników i ekspertów z dziedziny ekologii  będą mieli okazję zastanowić się nad propozycjami projektów edukacyjnych zachęcających do korzystania z ekologicznego transportu. 

Akcja Śląskie bez smogu! prowadzona jest wspólnie z Gazetą Wyborczą i ma na celu upowszechnianie wiedzy o szkodliwości zanieczyszczeń i zapisach uchwały antysmogowej. Najlepszą formą do tego typu działań są bezpośrednie spotkania z mieszkańcami, którzy mają możliwość nie tylko wyrazić swoją opinię w sprawie, ale również aktywnie kreować pomysły na niwelowanie efektów niskiej emisji w regionie.

Wypracowane podczas czterech subregionalnych warsztatów projekty zostaną zaprezentowane szerokiemu gronu podczas konferencji podsumowującej akcję, która odbędzie się 15 listopada br. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.
Wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w warsztacie prosimy o  potwierdzenie przybycia wysyłając mail na adres:  slaskiebezsmogu@katowice.agora.pl lub dzwoniąc pod nr. tel. 507 094 318

Swoje pomysły na ekologiczne projekty edukacyjne można przesyłać również na adres turozmawiamy@slaskie.pl , najciekawsze zostaną umieszczone na stronie Turozmawiamy.slaskie.pl