Sprawozdanie z POP za rok 2015

Podsumowanie realizacji Programów ochrony powietrza w województwie śląskim przygotowane w ramach Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mający na cellu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji
Załączniki
Podsumowanie realizacji programów ochrony środowiska za rok 2015 [PDF 1,0MB]