Województwo Śląskie - Lider Transformacji Energetycznej

 fot. mat.organizatora fot. mat.organizatora
Nagroda i tytuł Lidera Transformacji Energetycznej dla Województwa Śląskiego za projekt „Śląskie. Przywracamy błękit”

Polski Kongres Klimatyczny to konferencja odbywająca się w dniach 16-17 marca 2023 r. w Warszawie, objęta patronatem honorowym Komisji Europejskiej, na której były omawiane najbardziej aktualne trendy inwestycyjne w odniesieniu do ochrony środowiska i klimatu.

16 marca, w ramach Kongresu, odbyło się wydarzenie towarzyszące w postaci gali wręczenia nagród dla Liderów Transformacji Energetycznej.

Konkurs powstał, aby promować innowacyjne i skalowalne rozwiązania, produkty, technologie i usługi związane z ochroną klimatu i środowiska, a także innowacyjne projekty mogące mieć wpływ na przyspieszenie zielonej transformacji Polski.

Nagrodę i tytuł Lidera Transformacji Energetycznej otrzymał projekt „Śląskie. Przywracamy błękit”. Statuetkę w imieniu Województwa Śląskiego odebrał Krzysztof Klimosz, Członek Zarządu Województwa Śląskiego.

Celem organizacji Polskiego Kongresu Klimatycznego jest utworzenie platformy wymiany doświadczeń integrującej interes publiczny z biznesem, w przestrzeni merytorycznej wskazanej przez środowisko naukowe. Wymiana opinii ma na celu popularyzowanie innowacyjnych rozwiązań oraz optymalizację jakości realizowanej polityki zrównoważonego rozwoju miast, gmin i większych jednostek terytorialnych w rozwiązywaniu ważnych problemów środowiskowych mających wpływ na klimat. Istotnym aspektem jest również popularyzowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych i ekonomicznych oraz upowszechnianie najlepszych praktyk w zakresie realizacji ekologicznych projektów związanych z klimatem.

Głównym partnerem merytorycznym kongresu oraz gali, jest firma Deloitte, przy współudziale partnera merytorycznego WiseEuropa, partnerów strategicznych ams, Polenergia oraz partnera naukowego – Polskiej Akademii Nauk. Wśród partnerów instytucjonalnych znajduje się m.in. Województwo Śląskie.

Projekt „Śląskie. Przywracamy błękit” przez rok ma prawo posługiwać się znakiem Lidera Transformacji Energetycznej.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 fot. mat.organizatora  fot. mat.organizatora