Czystsze powietrze dzięki innowacjom

Plik

Śląskie ma do wykorzystania 100 mln zł na projekty badawcze i rozwojowe mające na celu ograniczenie zanieczyszczenia powietrza

„Silesia pod błękitnym niebem”, tak brzmi tytuł porozumienia zawartego przez Województwo Śląskie oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Jest to wsparcie dla projektów jednostek naukowych oraz firm z sektora MŚP, które maja na celu redukcję emisji zanieczyszczeń zarówno gazowych jak i pyłowych. Ma mieć to wpływ na poprawę jakości powietrza. Dofinansowanie będą mogły uzyskać projekty z dziedziny energetyki, inżynierii biomedycznej, informatyki, transportu czy medycyny.

Pieniądze można będzie uzyskać w drodze konkursów. Będą one ogłaszane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz Zarząd Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Planowany budżet wynosi 100 mln zł. w podziale: 50 mln zł – Województwo Śląskie i 50 mln zł – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

„Współpraca, którą dziś podejmujemy, to krok w kierunku osiągnięcia bardzo ważnego celu dla społeczeństwa. Znajomość problematyki, a także umiejętność wyboru i wdrażania innowacji, którą posiadają władze województwa oraz Centrum, dają szansę na powstanie projektów, które bardzo precyzyjnie odpowiedzą na potrzebę czystego powietrza. Liczymy przy tym, że efekty programu znajdą zastosowanie również w innych miastach, bo przecież zanieczyszczenie powietrza nie jest dziś problemem wyłącznie Śląska” mówi prof. Aleksander Nawrat, zastępca dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Wicemarszałek Michał Gramatyka podkreślił: „Silesia pod błękitnym niebem” jest jednym z elementów rządowego planu dla Śląska zaproponowany przez Samorząd Województwa Śląskiego. Możemy teraz przygotować się do jego realizacji”.

Współpraca z Narodowym Centrum Badan i Rozwoju wpisuje się w działania Województwa Śląskiego na rzecz czystego powietrza. „Chcemy wykorzystać każde rozwiązanie, które może pomóc w walce z niska emisją. Uchwała antysmogowa, przyjęta przez Sejmik Województwa Śląskiego jednogłośnie, była pierwszym krokiem w kierunku czystego powietrza. Potrzebna jest realizacja kolejnych inicjatyw. Jako samorząd województwa robimy w tej mierze, co w naszej mocy, łącznie z wykorzystywaniem naszego potencjału rozwojowego oraz funduszy unijnych na realizację innowacyjnych projektów związanych z poprawą jakości powietrza. Tym bardziej cieszy nas współpraca z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Wielokrotnie powtarzałem, że smog nie zna ani granic, ani podziałów politycznych. Liczy się tylko efektywność w walce o zdrowie nas wszystkich” – powiedział Wojciech Saługa, marszałek Województwa Śląskiego.

Ogłoszenie pierwszych konkursów w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia może nastąpić już 2018 roku. W latach 2018-2023 planowane jest finansowanie projektów B+R wyłonionych w ramach konkursów, natomiast do roku 2027 będzie prowadzona ich ewaluacja oraz monitorowanie efektów ich realizacji.

Galeria zdjęć Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik

Filmy