Wiadomości

2017-08-10 13:16

Marszałek pozytywnie o decyzji PGG w sprawie paliw niskiej jakości

Polska Grupa Górnicza podjęła działania zmierzające do wycofania mułów i flotokoncentratów z oferty skierowanej do sektora komunalno-bytowego


2017-08-10

Jakość powietrza- zła prognoza

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach informuje o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego dla ozonu w powietrzuWydarzenia

Performatywny Magazyn „Pozdrowienia z Katowic"

2017-07-14 - 2017-09-17
Muzeum Śląskie, Katowice

Wystawa w Muzeum Śląskim


Wsparcie dla gmin i straży gminnych w realizacji uchwały antysmogowej

2017-09-11
Katowice

Konferencja regionalna w Katowicach


III Dni Energii Miasta Katowice

2017-09-23 11:00 - 18:00
Katowice , Rynek, Plac Kwiatowy