Zaczęło się chmurami i deszczem, zakończyło błękitnym niebem

 Happening "Malujemy śląskie niebo”. fot. Tomasz Żak / UMWS Happening "Malujemy śląskie niebo”. fot. Tomasz Żak / UMWS
Happening edukacyjno-artystyczny z okazji 30-lecia Programu LIFE i Zielonego Tygodnia Unii Europejskiej

Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” było gospodarzem happeningu edukacyjno-artystycznego „Malujemy śląskie niebo”, zrealizowanego w ramach projektu zintegrowanego LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit”.

W wydarzeniu uczestniczyli: członek zarządu Województwa Śląskiego Izabela Domogała oraz dr Artur Madaliński, dyrektor Muzeum. Plenerowy wykład inauguracyjny na temat „Zanieczyszczenie powietrza a wizja ukazywania powietrza w historii sztuki” wygłosiła dr Helena Jadwiszczok-Molencka.

Uczestnicy wzięli udział w spacerach edukacyjnych, wykładach, warsztatach i pokazach. Organizatorem jednego z nich, o tematyce „Teren przywrócony przyrodzie i ludziom”, był Śląski Ogród Botaniczny Związek Stowarzyszeń. Spacer był okazją do zgłębienia wiedzy o przyrodzie Górnośląskiego Parku Etnograficznego. Omówiono m.in. znaczenie żyjących w skansenie gatunków roślin dla jakości powietrza, zasady utrzymywania terenów zieleni oraz korzyści jakie przynosi tworzenie publicznie dostępnych zielonych przestrzeni miejskich. Zaprezentowano rozwiązania łączące urządzanie zieleni z wykorzystaniem wód deszczowych, łagodzeniem efektu miejskiej wyspy ciepła i wynikającymi z tego korzyściami dla jakości powietrza.

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla zaprezentował możliwości wykorzystania dronów w pomiarach emisji i jakości powietrza.

Kulminacyjną częścią wydarzenia był happening artystyczny z udziałem uczniów Liceum Plastycznego „Malujemy śląskie niebo”. Każdy z młodych artystów wykonał w dowolnej technice malarskiej lub rysunkowej własną interpretację tematu nieba na Śląsku. Wszystkie prace utworzyły razem obraz śląskiego nieba, a wspólne zdjęcie stało się symbolem głównego celu projektu „Śląskie. Przywracamy błękit”. Wydarzeniu towarzyszyło szkolenie dla ekodoradców działających w ramach projektu „Śląskie. Przywracamy błękit”.

Wykład i warsztaty „Rewolucja energetyczna w związku z planami zerowej emisji CO2” poprowadził prof. dr hab. inż. Andrzej Szlęk z katedry Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej. Była to także okazja do wymiany doświadczeń oraz rozwiązań dobrych praktyk podczas panelu z zaproszonymi ekspertami z województwa małopolskiego: Anną Ponikiewską z Tarnowa i Żelisławą Noworytą z Oświęcimia. O początkach pracy ekodoradców w projekcie „Śląskie. Przywracamy błękit” opowiedziały także ekodoradczynie Subregionu Północnego: Dominika Bukalak-Gaik oraz Ewa Chojnacka.

Partnerami wydarzenia byli: Politechnika Śląska, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla i Związek Stowarzyszeń Śląski Ogród Botaniczny a także Zespół Szkół Plastycznych w Katowicach. Celem projektu „Śląskie. Przywracamy błękit” jest poprawa jakości powietrza w Województwie Śląskim.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Happening "Malujemy śląskie niebo”. fot. Tomasz Żak / UMWS Happening "Malujemy śląskie niebo”. fot. Tomasz Żak / UMWS Happening "Malujemy śląskie niebo”. fot. Tomasz Żak / UMWS Happening "Malujemy śląskie niebo”. fot. Tomasz Żak / UMWS Happening "Malujemy śląskie niebo”. fot. Tomasz Żak / UMWS Happening "Malujemy śląskie niebo”. fot. Tomasz Żak / UMWS Happening "Malujemy śląskie niebo”. fot. Tomasz Żak / UMWS Happening "Malujemy śląskie niebo”. fot. Tomasz Żak / UMWS Happening "Malujemy śląskie niebo”. fot. Tomasz Żak / UMWS Happening "Malujemy śląskie niebo”. fot. Tomasz Żak / UMWS Happening "Malujemy śląskie niebo”. fot. Tomasz Żak / UMWS Happening "Malujemy śląskie niebo”. fot. Tomasz Żak / UMWS Happening "Malujemy śląskie niebo”. fot. Tomasz Żak / UMWS Happening "Malujemy śląskie niebo”. fot. Tomasz Żak / UMWS Happening "Malujemy śląskie niebo”. fot. Tomasz Żak / UMWS Happening "Malujemy śląskie niebo”. fot. Tomasz Żak / UMWS Happening "Malujemy śląskie niebo”. fot. Tomasz Żak / UMWS Happening "Malujemy śląskie niebo”. fot. Tomasz Żak / UMWS Happening "Malujemy śląskie niebo”. fot. Tomasz Żak / UMWS Happening "Malujemy śląskie niebo”. fot. Tomasz Żak / UMWS Happening "Malujemy śląskie niebo”. fot. Tomasz Żak / UMWS Happening "Malujemy śląskie niebo”. fot. Tomasz Żak / UMWS Happening "Malujemy śląskie niebo”. fot. Tomasz Żak / UMWS Happening "Malujemy śląskie niebo”. fot. Tomasz Żak / UMWS Happening "Malujemy śląskie niebo”. fot. Tomasz Żak / UMWS Happening "Malujemy śląskie niebo”. fot. Tomasz Żak / UMWS Happening "Malujemy śląskie niebo”. fot. Tomasz Żak / UMWS Happening "Malujemy śląskie niebo”. fot. Tomasz Żak / UMWS Happening "Malujemy śląskie niebo”. fot. Tomasz Żak / UMWS Happening "Malujemy śląskie niebo”. fot. Tomasz Żak / UMWS Happening "Malujemy śląskie niebo”. fot. Tomasz Żak / UMWS Happening "Malujemy śląskie niebo”. fot. Tomasz Żak / UMWS Happening "Malujemy śląskie niebo”. fot. Tomasz Żak / UMWS Happening "Malujemy śląskie niebo”. fot. Tomasz Żak / UMWS Happening "Malujemy śląskie niebo”. fot. Tomasz Żak / UMWS Happening "Malujemy śląskie niebo”. fot. Tomasz Żak / UMWS Happening "Malujemy śląskie niebo”. fot. Tomasz Żak / UMWS Happening "Malujemy śląskie niebo”. fot. Tomasz Żak / UMWS Happening "Malujemy śląskie niebo”. fot. Tomasz Żak / UMWS Happening "Malujemy śląskie niebo”. fot. Tomasz Żak / UMWS Happening "Malujemy śląskie niebo”. fot. Tomasz Żak / UMWS Happening "Malujemy śląskie niebo”. fot. Tomasz Żak / UMWS Happening "Malujemy śląskie niebo”. fot. Tomasz Żak / UMWS Happening "Malujemy śląskie niebo”. fot. Tomasz Żak / UMWS Happening "Malujemy śląskie niebo”. fot. Tomasz Żak / UMWS Happening "Malujemy śląskie niebo”. fot. Tomasz Żak / UMWS Happening "Malujemy śląskie niebo”. fot. Tomasz Żak / UMWS Happening "Malujemy śląskie niebo”. fot. Tomasz Żak / UMWS Happening "Malujemy śląskie niebo”. fot. Tomasz Żak / UMWS Happening "Malujemy śląskie niebo”. fot. Tomasz Żak / UMWS Happening "Malujemy śląskie niebo”. fot. Tomasz Żak / UMWS Happening "Malujemy śląskie niebo”. fot. Tomasz Żak / UMWS Happening "Malujemy śląskie niebo”. fot. Tomasz Żak / UMWS Happening "Malujemy śląskie niebo”. fot. Tomasz Żak / UMWS Happening "Malujemy śląskie niebo”. fot. Tomasz Żak / UMWS