Dzień Informacyjny Programu LIFE w Warszawie

 Dzień Informacyjny Programu LIFE Unii Europejskiej. fot. UMWS Dzień Informacyjny Programu LIFE Unii Europejskiej. fot. UMWS
Dzień Informacyjny Programu LIFE Unii Europejskiej zorganizowany został przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Konferencji i prezentacjom merytorycznym towarzyszyły stoiska beneficjentów programu LIFE z całej Polski. Na stoisku Województwa Śląskiego prezentowane były dwa projekty LIFE: „Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego” oraz „IP LIFE dla Adaptacji Terenów Pogórniczych” realizowany z Krajem Morawsko-Śląskim Republiki Czeskiej.

Konferencję otworzył Paweł Mirowski, Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW, który oficjalnie poinformował o nowym naborze wniosków w Programie LIFE.

Wystąpienie Wiceministra Klimatu i Środowiska, Adama Guibourgé-Czetwertyńskiego dotyczyło roli projektów LIFE w życiu Polaków, wpływie na jakość ich życia oraz celach wspólnych z polityką administracji państwowej i samorządowej. Podkreślił on znaczenie projektów związanych z poprawa jakości powietrza, w tym podkreślił rolę działań Województwa Śląskiego.

Maja Mikosińska, Kierownik Sektora Przyroda w Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA) zaprezentowała unijną politykę dotyczącą przyrody i bioróżnorodności oraz działań na rzecz klimatu. Podsumowała również nabór wniosków w ubiegłym roku i wprowadziła do naboru 2022 w Programie LIFE.

W filmie skierowanym do uczestników Angelo Salsi, Dyrektor Departamentu LIFE i Eko-innowacji CIP w CINEA, opowiedział o 30 latach wprowadzania zielonych idei w Unii Europejskiej.

Andrzej Muter, Kierownik Wydziału LIFE w NFOŚiGW zaprezentował formy wsparcia tej instytucji dla obecnych i przyszłych beneficjentów Programu LIFE.

W drugiej części spotkania odbył się panel dyskusyjny, w którym wzięli udział beneficjenci programu LIFE z różnym doświadczeniem w realizacji projektów. Bardzo istotną częścią wydarzenia była możliwość spotkania przedstawicieli kilkunastu projektów LIFE, wymiany doświadczeń oraz znalezienia płaszczyzn do współpracy między projektowej.

Wydarzenie obyło się z okazji 30-lecia Programu LIFE.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Dzień Informacyjny Programu LIFE Unii Europejskiej. fot. UMWS Dzień Informacyjny Programu LIFE Unii Europejskiej. fot. UMWS Dzień Informacyjny Programu LIFE Unii Europejskiej. fot. UMWS Dzień Informacyjny Programu LIFE Unii Europejskiej. fot. UMWS Dzień Informacyjny Programu LIFE Unii Europejskiej. fot. UMWS Dzień Informacyjny Programu LIFE Unii Europejskiej. fot. UMWS Dzień Informacyjny Programu LIFE Unii Europejskiej. fot. UMWS Dzień Informacyjny Programu LIFE Unii Europejskiej. fot. UMWS Dzień Informacyjny Programu LIFE Unii Europejskiej. fot. UMWS Dzień Informacyjny Programu LIFE Unii Europejskiej. fot. UMWS Dzień Informacyjny Programu LIFE Unii Europejskiej. fot. UMWS Dzień Informacyjny Programu LIFE Unii Europejskiej. fot. UMWS