Czeskie sposoby na transport niskoemisyjny

 fot. UMWS fot. UMWS
Wizyta studyjna w Republice Czeskiej dotycząca zmniejszenia emisyjności transportu miejskiego

W dniach 14-16 września 2022 roku obyła się wizyta studyjna w 5 miastach Republiki Czeskiej. Wzięło w niej udział ponad 50 przedstawicieli gmin-partnerów projektu, odpowiedzialnych za transport miejski. Wizyta została zorganizowana w ramach projektu „Śląskie. Przywracamy błękit”. Zadanie to stanowi bezpośrednią realizację zapisów

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS