Nagroda Innowatora WPROST 2022 za projekt „Śląskie. Przywracamy Błękit”

 fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS
W 130-letnim Teatrze Polskim rozdano nagrody Orłów i Innowatorów Wprost 2022 województwa śląskiego.

Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski odebrał nagrodę specjalną Innowatory WPROST 2022 z rąk Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej Grzegorza Pudy za najlepsze działania w zakresie ekologii i środowiska. Doceniony został projekt „Śląskie. Przywracamy błękit”.

W historycznym otoczeniu zostali uhonorowani samorządowcy, którzy wyjątkowo skutecznie wykorzystywali i wykorzystują środki finansowe z funduszy Unii Europejskiej, oraz regionalni przedsiębiorcy i osobistości kultury, którzy przyczynili się do rozwoju województwa śląskiego.

Galę Orłów Wprost 2022 swoją obecnością uhonorował minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda. Minister, którym sam wywodzi się z Bielska-Białej, osobiście wręczył część nagród, a także przyznał nagrody specjalne. Galę uświetnili także artyści Teatru Polskiego w Bielsku-Białej. Uroczystość rozpoczął się koncertem pianistycznym w wykonaniu Piotra Matusika, a galę poprowadziła Anna Guzik.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS

Linki do stron zewnętrznych
Nagrody „Innowatory Wprost 2022”