Projekty zintegrowane LIFE Unii Europejskiej - Czego się nauczyliśmy?

 fot. UMWS fot. UMWS
Warsztaty w Finlandii

W dniach 12-14 września 2022 roku w Finlandii odbyły się warsztaty "Projekty zintegrowane LIFE Unii Europejskiej - Czego się nauczyliśmy?". W wydarzeniu zorganizowanym przez fińskie Ministerstwo Środowiska i zmian Klimatu wzięli udział przedstawiciele 49 projektów zintegrowanych LIFE.

Wśród prezentowanych działań znalazł się także projekt "Śląskie. Przywracamy błękit". Województwo Śląskie reprezentowały: Agnieszka Potkańska-Ćwikła, dyrektor Departamentu Projektów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Barbara Kubiak, zastępca dyrektora.

Głównym celem warsztatów była wymiana doświadczeń w zakresie realizowanych projektów oraz opracowanie założeń dotyczących przyszłości instrumentu finansowania działań środowiskowych i klimatycznych w ramach Programu LIFE.

Gospodarzem spotkania była Minister ds. Środowiska i Zmian Klimatu Maria Ohisalo. Wśród prelegentów znalazł się także Jean-Claude Merciol, Kierownik Programu LIFE Unii Europejskiej. Doradca minister środowiska Pekka Harju-Autti oraz Matti Sahla przedstawili krajową strategię rozwoju Programu LIFE na lata 2022-2027. Swoje wystąpienia mieli także Angelo Salski, kierownik Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME) oraz krajowy koordynator Programu LIFE w Finlandii.

Oprócz wykładów i prezentacji najważniejszą część spotkania stanowiły warsztaty grupowe, w których opracowywano poszczególne zagadnienia związane z realizacją projektów zintegrowanych LIFE. Dyskutowano nad wspólnymi problemami realizacji projektów LIFE, m.in.: potrzebny czas na przygotowanie projektów, kompleksowe zarządzanie, współpraca z partnerami, finansowanie działań. Podkreślono rolę kompetentnego zespołu realizującego projekt oraz atmosfery w tym zespole. Uczestnicy wymieniali poglądy i doświadczenia dotyczące utrudnień w pracy, np. biurokracji lub RODO. W wyniku warsztatów stworzona została "lista życzeń" w stosunku do Komisji Europejskiej i CINEA, które ułatwiłyby przygotowanie i realizację projektów zintegrowanych LIFE.

Wydarzenie było również okazją do świętowania 30. rocznicy unijnego instrumentu finansowania działań na rzecz środowiska i klimatu, czyli Programu LIFE.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS