Zadbajmy o lepszy klimat

 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
W przestrzeni konferencyjnej Stadionu Śląskiego zainaugurowano pierwszą edycję Śląskiego Konwentu Klimatycznego

Konwent jest areną dyskusji i debat dotyczących ochrony powietrza, środowiska i klimatu. W sesji inauguracyjnej „Zadbajmy o lepszy klimat i czyste powietrze”, obok marszałka Jakuba Chełstowskiego, uczestniczyli prezes WFOŚiGW Tomasz Bednarek, Wilhelmus De Wilt przedstawiciel dyrekcji generalnej ds. środowiska Komisji Europejskiej, Andrzej Guła z Polskiego Alarmu Smogowego oraz Tomasz Rożek, dziennikarz naukowy.

„Śląski Konwent Klimatyczny jest swego rodzaju podsumowaniem prac, które województwo realizuje w zakresie czystego powietrza i ochrony środowiska. Jesteśmy dobrze przygotowani do procesu transformacji, ta kadencja samorządu powinna wyznaczyć datę odejścia od węgla w sektorze gospodarstw, uważam, że to powinien być rok 2028 lub 2029. Przed nami nowa perspektywa unijna i prawie 4,9 mld euro dla Śląska. To wielki motor napędowy, by móc dokonać tej zmiany. Jakość powietrza to jeden z kluczowych elementów związanych z jakością życia w regionie” – tłumaczył marszałek Jakub Chełstowski.

Uczestnicy debaty podkreślali zgodnie, że temat jakości powietrza i smogu od lat jest istotnym problemem w miastach i regionach dlatego warto ustalić punkt w którym się znajdujemy, wskazać jakie działania są podejmowane na wielu poziomach i wyznaczyć cele wymagające działania w perspektywie 2030 i 2050 roku.

„Z optymizmem i nadzieją patrzę na proces transformacji. On jest konieczny, aby ograniczyć emisję gazów cieplarnianych i fatalną jakość powietrza. To problem wynikający z ogrzewania budynków niskiej jakości węglem i drewnem. Ta zmiana się uda, jeśli będziemy współpracować na szczeblu samorządów. Trzeba dotrzeć do mieszkańców z informacją o zmianie prawa i pomóc im w uzyskaniu dotacji na wymianę źródła ciepła. Jestem optymistą, śląskie gminy są liderem w rankingu aktywnych gmin w programie Czyste Powietrze. W pierwszej setce są 52 gminy z województwa śląskiego. Tam gdzie władze samorządowe są aktywne w tym zakresie, tam widać efekty tych działań” – mówił Andrzej Guła z Polskiego Alarmu Smogowego.

O kompleksowym podejściu do zmian związanych z ochroną środowiska mówił dziennikarz i popularyzator nauki, dr Tomasz Rożek.

„Kluczowym pytaniem jakie sobie stawiamy jest to, w jaki sposób produkować energię. Problem niskiej emisji jest jednym z wielu elementów układanki i trzeba ją zacząć układać od nowa. Musimy myśleć o przemodelowaniu całej gospodarki, która powinna zmierzać w stronę gospodarki obiegu zamkniętego, to co już posiadamy warto wykorzystać wielokrotnie. Najważniejsza jest kwestia edukacji i zmian w świadomości, dotyczących kwestii związanych z ochroną środowiska i klimatem. Musimy zmienić podejście, że zmiany wiążą się wyłącznie z kosztami i problemami. Powinniśmy podkreślać, że zmiana jest szansą dla nas wszystkich” – mówił dziennikarz Tomasz Rożek.

Marszałek Jakub Chełstowski wymienił jakie działania samorząd województwa podejmuje w kontekście ochrony środowiska i poprawy jakości powietrza. Wskazał przykład Żywiecczyzny i wspólnych działań z Komisją Europejską i stroną rządową, które zaowocowały skierowaniem ponad 80 mln zł na wymianę źródeł ciepła.

Śląski Konwent Klimatyczny to wyjątkowe wydarzenie, które łączy w sobie cechy konferencji, warsztatów oraz eventów i koncentruje się na najważniejszych wyzwaniach związanych z klimatem i poprawą jakości powietrza. To 2 dni debaty, 15 sesji tematycznych z udziałem ekspertów, warsztaty i szeroka dyskusja o tym, jak zmieniać świat w trosce o środowisko naturalne, to szansa na nowe otwarcie w dyskusji o zmianach klimatycznych i poprawie jakości życia.

Wśród najważniejszych tematów wydarzenia znajdują się m.in. poprawa jakości powietrza i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, ekologiczny transport, efektywność energetyczna, czy dobre praktyki w tym zakresie podejmowane w miastach i regionach. Konwent odbywa się w formule hybrydowej. Celem wydarzenia jest edukacja i podniesienie świadomości w zakresie poprawy jakości powietrza - zarówno w samorządach, jak i w społeczeństwie.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS

Filmy