CLIMATE-CON 2021 - Śląski Konwent Klimatyczny

 graf. mat. organizatora graf. mat. organizatora
22 i 23 listopada br. Stadion Śląski stanie się areną dyskusji i debat dotyczących ochrony powietrza, środowiska i klimatu

Podczas trwającego dwa dni wydarzenia wstępnie zaplanowano:

 • 15 sesji tematycznych (dyskusje, prezentacje referatów),
 • 3 warsztaty (warsztaty dla samorządów, warsztaty dla uczniów),
 • 2 pokazy filmów o tematyce ekologicznej,
 • sesja small talks.

Podczas sesji zostaną podjęte takie tematy jak:

 • Poprawa jakości powietrza,
 • Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych z sektorów,
 • Efektywność energetyczna budynków,
 • Zieleń i rośliny jako element systemu poprawy jakości powietrza,
 • Transport i strefy czystego transportu,
 • Ślad węglowy,
 • Woda i ślad wody,
 • Instrumenty finansowe (UE, krajowe, regionalne),
 • Technologie na rzecz miast i regionów wolnych od smogu,
 • Dobre praktyki i projekty podejmowane w miastach i regionach.

Wydarzenie odbędzie się w formie hybrydowej (stacjonarnie + transmisja on-line).

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny: rejestracja.

Wydarzenie realizowane jest w ramach projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” (LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL 021), współfinansowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej oraz środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Linki do stron zewnętrznych
Więcej o CLIMATE-CON 2021

Filmy