InfoSMOG-MED na Rodzinnym Pikniku Ekologicznym w Parku Śląskim

 fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS
Aplikację i platformę Śląskie SMOGSTOP przekazano do użytkowania mieszkańców województwa śląskiego

Kampania informacyjno-edukacyjna „Śląskie. Zmieniamy powietrze na dobre” w ramach projektu InfoSMOG-MED prowadzona jest od roku. Ma na celu zwiększenie świadomości mieszkańców regionu na temat negatywnego wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie człowieka, poprawnych zachowań proekologicznych i prozdrowotnych oraz wspieranie procesu wdrażania systemu Śląskie SMOGSTOP. Platforma i aplikacja mobilna od stycznia br. udostępnione zostały mieszkańcom województwa.

18 września 2021r. na terenie Parku Śląskiego (Rosarium) w Chorzowie odbył się Rodzinny Piknik Ekologiczny wraz z konferencją podsumowującą działania projektu InfoSMOG-MED. Wydarzenie miało miejsce w Rosarium w miłej ekologicznej scenerii Parku Śląskiego. Uczestnicy pikniku, mieszkańcy województwa śląskiego, odbiorcy produktu projektu, mieli możliwość skorzystać z wielu przygotowanych dla nich niespodzianek i bardzo ciekawych atrakcji, m.in. gier i warsztatów ekologicznych, rowerów generujących prąd, pokoju eko zagadek, mobilnego planetarium i wielu innych. Zabawie towarzyszyła konferencja podsumowująca projekt InfoSMOG-MED.

Jednym z głównych tematów konferencji było zanieczyszczenie powietrza. Temat powszechnie znany wszystkim, ale cały czas występuje duża dysproporcja w wiedzy społeczeństwa na ten temat. Stąd też pojawiła się potrzeba prowadzenia szeroko zakrojonych działań świadomościowych.

- Województwo Śląskie realizując założenia uchwały antysmogowej czy strategii „Zielone Śląskie” podejmuje liczne działania na rzecz walki ze smogiem i ochrony zdrowia. Dlatego też nieprzerwanie inicjujemy i realizujmy przedsięwzięcia wspierające rozwój województwa, w tym działania wspierające poprawę jakości powietrza. Od dużych inwestycji infrastrukturalnych (wymiana taboru kolejowego, budowa centrów przesiadkowych, termomodernizacja budynków), po działania miękkie – jak kampania „Śląskie. Zmieniamy powietrze na dobre”, która jest częścią projektu InfoSMOG-MED – mówi Członek Zarządu Województwa Śląskiego, Izabela Domogała.

Główny cel projektu zorientowano na produkt czyli na stworzenie dla mieszkańców, a także podmiotów leczniczych z województwa śląskiego elektronicznej platformy i aplikacji Śląskie SMOGSTOP informujących o prognozowanej jakości powietrza oraz o powiązanych z nim zagrożeniach zdrowotnych.

- Przez ostatnie dwa lata w ramach projektu InfoSMOG-MED, wraz z wybitnym gronem ekspertów ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu oraz Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach, zrealizowaliśmy działania, dzięki którym stworzyliśmy system Śląskie SMOGSTOP. To aplikacja i platforma internetowa, z których możecie Państwo korzystać w codziennym życiu. System podpowie jak zachować się kiedy stan powietrza będzie przekraczał dopuszczalne normy. Warto dbać o zdrowie swoje i najbliższych i warto to zacząć robić już od dziś – przekonuje Izabela Domogała.

W czasie konferencji podsumowującej Aleksandra Dreszer (Evertop Sp. z o.o, Wykonawca systemu informatycznego) również opowiedziała o systemie Śląskie SMOGSTOP i zaprezentowała jego funkcjonalności. Ponadto odbyła się też debata pt. „Śląskie SMOGSTOP – województwo śląskie w drodze po czyste powietrze”, w której udział wzięli eksperci: Izabela Domogała (Członek Zarządu Województwa Śląskiego), dr Tomasz Rożek (Nauka. To Lubię), dr Janina Fudała (Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach) oraz prof. Andrzej Lekston (Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu). Ponadto ambasador kampanii „Śląskie. Zmieniamy powietrze na dobre” Tomasz Rożek przeprowadził warsztaty z młodzieżą, w których opowiadał o „Przyszłości (bez)smogu”. Poruszonych zostało wiele interesujących wątków – na przykład czy istnieją urządzenia, których celem jest przechwytywanie dwutlenku węgla oraz jak wytworzyć farbę ze smogu? Na te i wiele innych pytań odpowiedział ambasador kampanii.

Wydarzenie wspierali Wolontariusze Fundacji „Park Śląski" oraz przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej w Żorach, Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach i Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie prowadząc warsztaty na temat bezpieczeństwa i ekologii. Tak więc uczestnikom wydarzenia w sobotnie popołudnie zapewniono wiele wrażeń i aktywności. Nie zabrakło również miejsca do odpoczynku w specjalnie przygotowanej ekologicznej strefie relaksu z przylegającą do niej strefą gastronomiczną.

Co prawda projekt InfoSMOG-MED dobiega końca, ale narzędzia w postaci aplikacji mobilnej oraz elektronicznej platformy, będą funkcjonować i służyć mieszkańcom województwa śląskiego. Nie można bowiem zapominać o wielu pozytywnych funkcjach, jakie one pełnią.

System Śląskie SMOGSTOP informuje o: prognozie jakości powietrza (dane nt. indeksu jakości powietrza, stężenia zanieczyszczeń, emisji zanieczyszczeń), prognozie meteorologicznej (dane nt. temperatury powietrza, ciśnienia atmosferycznego czy prędkości i kierunku wiatru), prognozie zagrożeń zdrowotnych (kardiologicznych, diabetologicznych, pulmonologicznych i pediatrycznych) zależnej od poziomu zanieczyszczeń powietrza oraz indywidualnych obciążeń zdrowotnych, tj. np. palenie tytoniu czy też otyłość.

System pozwala założyć indywidualny profil zdrowotny dla siebie lub swoich bliskich (rodziców, dziadków, dziecka) oraz daje możliwość otrzymywania nie tylko komunikatów o jakości powietrza, ale też spersonalizowanych komunikatów zdrowotnych.

Korzystając z systemu Śląskie SMOGSTOP wspólnie możemy zmieniać powietrze na dobre. Jednocześnie w czasie wydarzenia ekologicznego w Rosarium odbyło się symboliczne posadzenia drzewa - dębu. To kolejny mały krok, który będzie miał swój udział w dążeniu do poprawy jakości powietrza.

– Każdy z nas może wspomóc ochronę własnego zdrowia i mieć smog „pod kontrolą”. Jednakże tylko wspólnymi wysiłkami możemy poprawić jakość powietrza w województwie śląskim i zmienić go w Zielone Śląskie, dlatego razem zmieniajmy powietrze na dobre – podkreśliła Izabela Domogała i zaprosiła do podjęcia wyzwania i wzięcia udziału w challange’u ekologicznym #ŚląskieSMOGSTOP na Facebooku.

Aplikację Śląskie SMOGSTOP można pobrać ze sklepu Google Play oraz z App Store. W ramach akcji stworzone zostały m.in. spoty, ulotka, plakat, filmy informacyjno-edukacyjne dla uczniów i seniorów, scenariusze lekcji, cykl audycji radiowych i telewizyjnych z udziałem ekspertów, filmy z udziałem Tomasza Rożka, cykl postów czy relacji publikowanych w portalach społecznościowych. Materiały powstałe w trakcie kampanii „Śląskie. Zmieniamy powietrze na dobre” można zobaczyć w wielu miejscach tj. w komunikacji miejskiej (autobusy i tramwaje), w Internecie (media społecznościowe i bannery internetowe), w radiu czy w telewizji. Można się z nimi również zapoznać na stronie www.slaskiesmogstop.pl.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS

Filmy