Śląskie zmienia powietrze na dobre

 graf. UMWS graf. UMWS
Rodzinny Piknik Ekologiczny i konferencja podsumowująca projekt InfoSMOG-MED odbędą się w sobotę 18 września w Parku Śląskim

Na uczestników wydarzenia, które rozpocznie się o godzinie 13, czeka wiele ciekawych atrakcji i niespodzianek m.in. gra terenowa, gra planszowa XXL, rowery generujące prąd, warsztaty recyklingowe czy mobilne planetarium. W konferencji podsumowującej projekt udział wezmą eksperci: Izabela Domogała (członek Zarządu Województwa Śląskiego), dr Tomasz Rożek (ambasador kampanii „Śląskie. Zmieniamy powietrze na dobre”), prof. Janina Fudała (Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach) oraz prof. Andrzej Lekston (Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu). Ambasador kampanii Tomasz Rożek przeprowadzi warsztaty z młodzieżą, w których będzie opowiadał o „Przyszłości (bez)smogu”.

W trakcie wydarzenia będzie można również wziąć udział w warsztatach np. na temat bezpieczeństwa i ekologii prowadzonych przez przedstawicieli Ochotniczej Straży Pożarnej w Żorach i Policji, czy też „złapać chwilę oddechu” w specjalnie przygotowanej ekologicznej strefie relaksu (strefa gastronomiczna).

Warto przypomnieć, że w ramach projektu InfoSMOG-MED prowadzona jest kampania informacyjno-edukacyjna „Śląskie. Zmieniamy powietrze na dobre” dotycząca walki ze smogiem. Kampania towarzyszy wdrażanym w regionie narzędziom związanym z projektem, m.in. aplikacji na urządzenia mobilne i platformie Śląskie SMOGSTOP. System informujący użytkowników o prognozowanym stanie jakości powietrza oraz powiązanych z nim zagrożeniach zdrowotnych, jest wynikiem partnerskiej współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach oraz Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Załączniki
Agenda Rodzinnego Pikniku Ekologicznego [PDF 232,4kB]