Miliony na termomodernizację

 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
Prawie 23 mln zł trafi do gmin na poprawę efektywności energetycznej i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej

Umowy o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego przekazał przedstawicielom gmin wicemarszałek Wojciech Kałuża. Środki trafią do Bielska-Białej, Jeleśni, Żywca, Cieszyna, Czechowic-Dziedzic, powiatu cieszyńskiego oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Dankowicach.

„Oprócz zmian związanych z wyglądem i wizerunkiem tych obiektów, te działania są odpowiedzią na zmiany klimatu i szansą na poprawę jakości powietrza. Troska o stan środowiska znajduje odzwierciedlenie w strategii województwa „Zielone Śląskie”. W nowej perspektywie unijnej te działania będą jednym z priorytetów, by zmienić wizerunek i poprawić jakość życia” – mówił wicemarszałek Wojciech Kałuża.

W Bielsku-Białej termomodernizacji poddane zostanie Centrum Usług Wspólnych i miejskie placówki oświatowe: przedszkole nr 35, przedszkole nr 23, przedszkole nr 50 i Szkoła Podstawowa nr 26. Wartość projektu to 9,5 mln zł, w tym dofinansowanie w wysokości 5,76 mln zł.

W gminie Jeleśnia zmodernizowane zostaną trzy budynki użyteczności publicznej: Dom Wielofunkcyjny w Krzyżowej, Ośrodek Zdrowia w Krzyżowej i Ośrodek Zdrowia w Jeleśni. Całkowity koszt projektów to 2,35 mln zł, a dofinansowanie ze środków unijnych to 672 tys. zł.

985 tys. zł trafi do Cieszyna na projekt związany z likwidacją niskiej emisji w centrum miasta. Inwestycja dotyczy termomodernizacji dwóch budynków wielorodzinnych (przy ul. Rynek Górny 11 i ul. Zamkowej 5) i podłączenia obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej. Środki o wartości 5,8 mln zł trafią również do powiatu cieszyńskiego, a przedmiotem projektu są działania inwestycyjne związane z termomodernizacją dwóch placówek użyteczności publicznej tj. budynku szkoły ZST w Ustroniu oraz hali sportowej przy ZST w Cieszynie.

Termomodernizacji poddane zostaną też budynki użyteczności publicznej w Żywcu. Projekt dotyczy przedszkola nr 10 oraz budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wartość dofinansowania ze środków unijnych to niespełna 2,9 mln zł, a koszt całkowity projektu to 3,4 mln zł.

W Czechowicach-Dziedzicach termomodernizacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii poddanych zostanie sześć budynków użyteczności publicznej: szkoła podstawowa nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach, szkoła podstawowa w Zabrzegu, szkoła podstawowa nr 3 w Ligocie, przedszkole publiczne nr 8, noclegownia Ośrodka Pomocy Społecznej i obiekt przeznaczony pod siedzibę Administracji Zasobów Komunalnych.

Kompleksowej termomodernizacji poddana zostanie również strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej w Dankowicach z wymianą centralnego ogrzewania i budową instalacji fotowoltaicznej. Wartość dofinansowania ze środków unijnych to 1,5 mln zł.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS

Filmy