Forum Przestrzeni

2017-11-16 09:30 - 14:00 (Czwartek)
Gmach Sejmu Śl. Katowice
Konferencja inaugurująca projekt

Program konferencji inaugurującej działania Forum Przestrzeni

16 listopada 2017r., godz. 9:30-14:00
Sala Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice 

9.30-10.00

Rejestracja uczestników

10.00-10.15

Otwarcie konferencji

dr inż. arch. Henryk Mercik – Członek Zarządu Województwa Śląskiego

(Sala Sejmu Śląskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46 w Katowicach)

10.15-11.15

Ograniczenia niskiej emisji w Województwie Śląskim - prezentacje:

·      Przestrzenny wymiar zanieczyszczenia powietrza i jego konsekwencje - dr hab. Elżbieta Zuzańska - Żyśko - Uniwersytet Śląski w Katowicach.

·       Społeczno-ekonomiczne skutki zanieczyszczenia powietrza – dr Małgorzata Twardzik - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

·      Instrumenty planistyczne w zarządzaniu jakością powietrza – dr hab. inż. arch. Krzysztof Kafka - Politechnika Śląska w Gliwicach.

·      Odpowiedzialne projektowanie w kontekście jakości powietrza – dr Anna Pohl - Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach.

(Sala Sejmu Śląskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46 w Katowicach)

11.15-11.30

Podsumowanie konferencji

dr inż. arch. Henryk Mercik – Członek Zarządu Województwa Śląskiego

(Sala Sejmu Śląskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46 w Katowicach)

11.30-12.00

Przerwa

12.00-14.00

Wystawa laureatów i uroczyste ogłoszenie wyników konkursów organizowanych pod Patronatem Marszałka Województwa Śląskiego:

·     Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2017

·     Architektura Roku

·     Najlepsza praca dyplomowa i kursowa z zakresu urbanistyki, gospodarki przestrzennej i zrównoważonego rozwoju

(Sala Marmurowa, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46 w Katowicach)