Spotkania dot. sprawozdawczości z POP i nowego PDK

2018-05-10 12:00 - 15:00 (Czwartek)
Starostwo Powiatowe w Będzinie

Spotkania dot. sprawozdawczości z POP i nowego PDK

Cykl spotkań dla pracowników urzędów miast i gmin oraz starostw powiatowych dotyczące nowej sprawozdawczości z realizacji Programu ochrony powietrza oraz nowego Planu Działań Krótkoterminowych. Spotkania przeprowadzą pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Spotkania odbędą się w dniach: 9 maja, 10 maja, 11 maja, a ich współorganizatorami są następujące Starostwa Powiatowe:

  • Starostwo Powiatowe w Gliwicach
  • Starostwo Powiatowe w Raciborzu
  • Starostwo Powiatowe w Częstochowie
  • Starostwo Powiatowe w Będzinie
  • Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej

W załączeniu harmonogram spotkań.

Ilość miejsc jest ograniczona i uzależniona od wielkości sali, jaką dysponuje starostwo. Zgłoszenia proszę przesyłać na wskazane adresy mailowe do dnia 7 maja br.

Każde spotkanie dotyczy tej samej tematyki. To Państwo decydujecie, gdzie jest Państwu najdogodniej przyjechać. Każde ze spotkań zaplanowano na około 2-3 godziny.

Ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego osobą do kontaktu jest pani Katarzyna Korszun-Kłak, tel. 32 77 40 709.

Załączniki
Harmonogram spotkań [PDF 194,8kB]