Spotkanie informacyjne dla wnioskodawców RPO

2018-02-23 10:00 - 13:00 (Piątek)
Katowice
Nabory związane z efektywnością energetyczną, odnawialnymi źródłami energii i gospodarką niskoemisyjną

Spotkanie informacyjne dotyczące naborów z poddziałania 4.1.3 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna oraz poddziałania 4.3.4 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej/ w tym również formuła grantowa.

Spotkanie skierowane jest do wnioskodawców zamierzającym aplikować o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 4.1.3 w tym formuła grantowa oraz 4.3.4 w tym formuła grantowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach konkursów organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Linki do stron zewnętrznych
Szczegóły na stronie RPO