Województwo śląskie partnerem w panelu poświęconym walce ze smogiem

Zdjęcie Zdjęcie
Konferencja „Jak rozwiązać problem smogu?”

Konferencję w Ministerstwie Rozwoju pt. „Jak rozwiązać problem smogu?” otworzył wicepremier Mateusz Morawiecki. W swoim wystąpieniu zadeklarował on zdecydowaną walkę polskiego rządu z niską emisją poprzez m.in. wprowadzenie w najbliższym czasie norm jakości węgla, ale również finansowanie jej z opłaty recyklingowej za torebki foliowe.

W panelu „Jak podnieść standard energetyczny polskich domów i skutecznie walczyć ze smogiem?” moderowanym przez prezesa Polskiego Alarmu Smogowego Andrzeja Gułę, swój udział zaznaczyło Województwo Śląskie. Wskazano m.in. na konieczność kompleksowej walki ze smogiem poprzez legislację, egzekwowanie prawa, finansowanie i edukację.

Regiony największego wsparcia oczekują w zakresie legislacji i kontroli poprzez szybkie wprowadzenie norm jakości paliw stałych, ale również poprzez zmianę w Prawie ochrony środowiska poprzez umożliwienie wykonywania skutecznej kontroli uchwały antysmogowej wójtom, burmistrzom i prezydentom miast.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie