Drugie spotkanie partnerów Projektu i-AIR REGION

28 marca br. w Ostrawie odbyło się drugie spotkanie partnerów projektu

Celem spotkania było przeprowadzenie warsztatu pn. Porównanie wszystkich działań i środków po obu stronach granicy oraz określenie mocnych i słabych stron, w ramach którego przedstawiciele Kraju Morawsko-Śląskiego oraz Województwa Śląskiego wraz z zaproszonymi ekspertami porównywali działania i środki podejmowane po obu stronach granicy w zakresie poprawy jakości powietrza. Uczestnicy warsztatów wymieniali doświadczenia związane z działaniami w zakresie ograniczania emisji do powietrza z lokalnego ogrzewania, z transportu, z przemysłu oraz z hałd i składowisk odpadów. Produktem spotkania będzie zbiorcze opracowanie podsumowujące wyniki warsztatu.