Działanie C.6. Międzynarodowe modelowanie zanieczyszczeń powietrza na obszarze Małopolski, Słowacji i Republiki Czeskiej

  1. Scenariusze wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji spalania paliw stałych.
    Warianty wprowadzenia ograniczeń dla terenu województwa śląskiego
  2. Metodyka przeprowadzenia inwentaryzacji emisji zanieczyszczeń dla obszaru województwa śląskiego oraz zakresu elektronicznej bazy danych emisji z terenu województwa śląskiego wraz z prezentacją wskaźników, na podstawie których ustalona zostanie wielkość emisji.
    Metodyka inwentaryzacji emisji zanieczyszczeń dla obszaru województwa śląskiego
  3. Elektroniczna baza danych o emisji z terenu województwa śląskiego dostosowana do wymagań projektu zintegrowanego LIFE.

Bazą danych dysponuje Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.