Eko-edukacja najmłodszych

 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
Rozpoczęły się dostawy materiałów edukacyjno-informacyjnych w ramach drugiej edycji kampanii „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku, złap oddech” – II edycja

Każda placówka przedszkolna biorąca udział w kampanii otrzyma komplet materiałów. W jego skład wchodzą:

 • zestaw edukacyjny (dla każdego dziecka)
 • książka „BAJKA O KSIĘCIU I ZŁYM SMOGU” (dla każdej grupy)
 • tablica informująca o stanie jakości powietrza
 • plakat edukacyjno-informacyjny
 • ulotka

Zestaw edukacyjny (składający się z 10 plansz w postaci ćwiczeń dla dzieci, kompletu naklejek oraz koperty) oraz książeczka pt. BAJKA O KSIĘCIU I ZŁYM SMOGU wykorzystane będą w trakcie zajęć w każdej grupie przedszkolnej. Podczas zajęć skorzystać można także ze scenariuszy lekcji lub bajki animowanej pt. „Książę i Smog” dostępnych na stronie powietrze.slaskie.pl.

Plakat oraz tablicę informującą o stanie jakości powietrza należy umieścić na terenie placówki. Codziennie, po sprawdzeniu jakości powietrza, można umieszczać na niej odpowiednie piktogramy.

Ulotka edukacyjno-informacyjna przeznaczona jest dla rodziców i opiekunów dzieci.

Z materiałów skorzysta ponad 47 tys. dzieci objętych kampanią, uczęszczających do placówek wskazanych na liście rankingowej. Celem kampanii edukacyjno-informacyjnej „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku, złap oddech – II edycja" jest rozwijanie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa śląskiego, w szczególności dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziców w zakresie wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie, zagrożeń wynikających ze złej jakości powietrza, sposobów zapobiegania niskiej emisji i unikania ekspozycji na zanieczyszczenia.

Podobnie jak w przypadku przekazanych w styczniu do przedszkoli oczyszczaczy powietrza, materiały edukacyjne zostaną dostarczone bezpośrednio do siedziby każdej placówki.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. mat. organizatora fot. UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS

Linki do stron zewnętrznych
Więcej o kampanii "MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech”